Zemská stavovská rodová unie
ZSRU
  Nepřihlášený uživatel
 

Rodové společenství rodu Glac

Rodové společenství Glac

Vytvoření rodového společenství rodu

XXIX. sněm Zemské stavovské rodové unie konaný 2. června 2018, v souladu s $14 Stanov ZSRU, schválil vytvoření Rodového společenství rodu Glac.
Prvním rodovým starostou byl zvolen pan Jaromír Glac
Rodovému společenství rodu Glac byl schválen prapor.

Popis praporu

Prapor rodového společenství Glaců je dvakrát dělený a dvakrát polcený.
První, třetí, čtvrté, šesté, sedmé a deváté pole je červené.
V druhém stříbrném poli je červený břitový kříž.
Páté pole je zelené a osmé pole zlaté.

Copyright © 2001-2021 ZSRU