Zemská stavovská rodová unie
ZSRU
  Nepřihlášený uživatel

Medaile ocenění
J. L. Zieglera

Medaile ocenění J. L. Zieglera

Přehled autorské tvorby

Zde uvádíme přehled autorské činnosti členů ZSRU, stejně tak i nečlenů, prováděné ve prospěch ZSRU nebo zveřejněné ve Stavovských listech. Není uvedená vyčerpávajícím způsobem, ale podle dodaných podkladů autory nebo členy ZSRU.

Pro tuto část našich stránek a moderování diskusního fóra k tématům autorské tvorby, hledáme z řad našich členů redaktora. Předpokládaným cílem jeho práce je zmapovat autorskou tvorbu našich členů a její zdokumentování v elektronické podobě na našich stránkách. Případní zájemci zašlete email na adresu webmaster@zsru.cz, po schválení panem zemským starostou bude úspěšný zájemce informován včetně následného postupu.

Cena J. L. Zieglera

Samostatnou částí prezentace autorské tvorby je její ohodnocení cenou Josefa Liboslava Zieglera.

Vytvoření a používání ceny J. L. Zieglera pro ohodnocení autorské tvorby členů i nečlenů ZSRU považujeme za velice důležitou činnost, jejímž přínosem je zvýšení zájmu občanů o rodové tradice členů svých rodin.

Na samostatných stránkách se věnujeme historii vzniku ceny J. L. Zieglera, jejího významu a seznamu oceněných.

Seznam oceněných spravuje administrátor ZSRU. Pokud v seznamu naleznete nesrovnalosti, případně máte jakékoliv připomínky u vedeným skutečnostem, požadujte řešení na administrátorovi ZSRU

... správce webových stránek zsru.cz

Copyright © 2001-2021 ZSRU