Základní informace o nás Aktuální informace Informace Heraldicko genealogické komory Informace z rodových krajů Stavovské listy Informace o autorské tvorbě členů ZSRU
Navigační informace
      Nepřihlášený uživatel
Zemská stavovská rodová unie
  ZSRU

Určení Stavovských listů

Stavovské listy jsou určeny především členům k informování o společenském životě v rodových krajích.
Aktuální vydání Stavovských listů je doplňováno přílohou se spolkovými informacemi určenými jen pro členy.

Stavovské listy jsou určeny široké veřejnosti pro získání představy o činnosti členů Zemské stavovské rodové unie. Chceme zabránit skresleným informacím o našem občanském sdružení.

Redakce

Redakcí Stavovských listů je Zemská stavovská rada.

Pro přípravu Stavovských listů Zemská stavovská rada určuje redaktory.

Působnost redaktorů

Redaktoři provádějí:

  1. Sběr článků;
  2. výběr článků pro aktuální vydání SL;
  3. grafickou přípravu aktuálního vydání SL;
  4. tiskovou přípravu.

Četnost vydání Stavovských listů

Stavovské listy bohužel nejsou vydávány pravidelně.

Četnost vydávání Stavovských listů je především závislá na finančních možnostech Zemské stavovské rodové unie.

 

Copyright © 2001-2019 ZSRU