Warning: include(../../trvalka.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\webs\2806818_web\www\zsru2010\sablony\sablona 01.php on line 9 Warning: include(): Failed opening '../../trvalka.php' for inclusion (include_path='.') in D:\Inetpub\webs\2806818_web\www\zsru2010\sablony\sablona 01.php on line 9 ZSRU - rodový kraj Praha se představuje
 
Základní informace o nás Aktuální informace Informace Heraldicko genealogické komory Informace z rodových krajů Stavovské listy Informace o autorské tvorbě členů ZSRU
Navigační informace
      Nepřihlášený uživatel
Zemská stavovská rodová unie
  ZSRU
Rodový kraj se představuje
Informace z rodového kraje
Kontakty na rodový kraj
Základní informace o členech rodového kraje
Z historie rodového kraje
 

Rodový kraj
PRAHA

Štít erbu rodového kraje Chrudim

Vzniká jako nedílná součást Zemské stavovské rodové unie již roku 1991, podle jejího "Organizačního řádu" jako jeden z rodových krajů ZSRU.

Jeho členové stáli při zrodu Zemské stavovské rodové unie. Svou aktivitou přispěli ke smysluplnému rozvíjení její činnosti a prezentaci na veřejnosti.

Rodový kraj Praha sdružuje ve svých řadách nejen obyvatele městské části Praha, ale také okolních aglomerací.

Hlavní cíl naší činnosti je identický s cílem ZSRU - Prohlubovat rodové tradice k zachování vědomí státnosti na historickém území Českého království.

Svou rozsáhlostí a velkým počtem členů se potýká s problematikou spolkové činnosti. Největším nedostatkem v současnosti je chybějící stálý prostor k realizaci spolkových akcí. Je však jen otázkou času, kdy se nám podaří tento problém uspokojivě vyřešit.

Historický přehled hejtmanů rodového kraje:

  1. Od založení ZSRU (1991) do dubna 1994 ing. Miroslav Škrabal z Královky;
  2. od dubna 1994 do prosince 1997 prof. Jaroslav Hodyc z Hoditz;
  3. od ledna 1998 do listopadu 1998 ing. Jaromír Olšovský z Lestkova;
  4. od listopadu 1998 do června 2002 Jan Kemr z Krbic;
  5. od 8. června roku 2002 do současnosti zastává funkci hejtmana rodového kraje Ing. Eva Vladimíra Bergerová.

Ing. Eva Vladimíra Bergerová, krajská hejtmanka

 

Copyright © 2001-2019 ZSRU