Warning: include(../../trvalka.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\webs\2806818_web\www\zsru2010\sablony\sablona 01.php on line 9 Warning: include(): Failed opening '../../trvalka.php' for inclusion (include_path='.') in D:\Inetpub\webs\2806818_web\www\zsru2010\sablony\sablona 01.php on line 9 ZSRU - rodový kraj Plzeň se představuje
 
Základní informace o nás Aktuální informace Informace Heraldicko genealogické komory Informace z rodových krajů Stavovské listy Informace o autorské tvorbě členů ZSRU
Navigační informace
      Nepřihlášený uživatel
Zemská stavovská rodová unie
  ZSRU
Rodový kraj se představuje
Informace z rodového kraje
Kontakty na rodový kraj
Základní informace o členech rodového kraje
Z historie rodového kraje
Fotogalerie RK
 

Rodový kraj
PLZEŇ

Štít erbu rodového kraje Chrudim

Rodový kraj Plzeň vzniká jako nedílná součást Zemské stavovské rodové unie, podle jejího Organizačního řádu jako jeden z rodových krajů ZSRU České republiky.

V jeho čele stál od vzniku krajský hejtman p. Bohumil Hajný-Strachwitz, kterého později vystřídala krajská hejtmanka Mgr. Marie Vechová z Mauros.

Od r. 2001 je krajským hejtmanem ZSRU- Rodového kraje Plzeň p. Antonín Urbánek ze Zděchova.

Zaměření činnosti členů rodového kraje:

A / Genealogie:

Je jednou z hlavních činností práce našich členů - bádání po stopách svých předků v archivech, rodových análech a dokumentech s cílem poznat rodové tradice rodu a rodiny. Všichni členové pracují na svých rodokmenech.

Mezi nejstarší patřil rodokmen a rodová dokumentace našeho (dnes již bývalého člena) p. Josefa Václava Karbuse, který pochází z rodu Žďárských ze Žďáru a Tyburců (ukončil členství pro pokročilý věk).

Zajímavá je genealogie rodu naší členky, básnířky a spisovatelky PHDr. Hany Gerzanicové (plzeňský měšťanský rod zakladatelů měšťanského pivovaru), p. Václava Josefa Háčka z Hájku (rod mlynářů z Blovic), dále zpracovaný rodokmen rodu p. Antonína Urbánka do r. 1626, jehož rod pochází z Moravy a jež pravidelně pořádá celostátní setkání příbuzných členů a rodin.

A v neposlední řadě můžeme vzpomenout rozsáhlý rodokmen p. Jitky Kristlové, která pochází z rodu národního obroditele Josefa Jungmanna, ale i p. Miroslava Hauera.

B / Heraldika:

Prací v oblasti heraldiky se věnuje především p. Antonín Urbánek. Podílel se na tvorbě: znaku, pečetě razítka a praporu ZSRU-Rodového kraje Plzeň, návrhu pečeti a razítka pro Rodový kraj Chrudim, návrh znaku a praporu pro Rodový kraj Olomouc, účastnil se soutěže o znak Plzeňského a Budějovického kraje, navrhl Heraldický řád pro Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského-český velkobailivik (dříve maltské obedience), vypracoval organizační zásady a byl u zrodu nově vzniklého Zemského registru erbů České republiky, který již čítá na 150 registrovaných erbů. P. Antonín Urbánek je mj. členem Moravské genealogické a heraldické společnosti, členem Klubu pro českou heraldiku a členem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského – český velkobailivik.

C / Rozvíjení rodových tradic:

Rozvíjení rodových a kulturních tradic v kraji - v této oblasti se především angažuje naše členka p.Jitka Kristlová. Podílí se zejména na obnovování a oživování lidových tradic pro veřejnost, např. masopustu, vzpomínkových večerech k výročí Mistra Jana Husa a na řadě jiných akcí spojených s místní organizací zahrádkářského svazu v městském obvodu Plzeň-Radčice.

V této oblasti se dále angažuje i Bc.Dobromila Jakešová pro region Severní Plzeňsko. Paní Jakešová se rozhodla svůj zájem o historii zúročit ve formě studia historie českých a světových dějin na vysoké škole v Plzni. Je to i p. Václav Háček, který mapuje historii svého rodu a mlynářských rodů v oblasti Blovic na Plzeňsku.

A v neposlední řadě je to p.Antonín Urbánek, který organizuje setkání Moravanů, které osud či práce zavála do Plzně a plzeňského kraje. Jeho aktivitou je organizování srazů spřízněných rodin na Severní Moravě.

D / Organizační záležitosti:

Informace o dění v plzeňském kraji, spolupráce s ostatními sdruženími, spolky a institucemi s podobnými zaměřením, zejména ve vztahu k rytířským řádům či organizacím (Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, Řád sv. Václava apod.) - této práci se věnuje Mgr. Václav Voříšek spolu s krajským hejtmanem p. Antonínem Urbánkem .

Sl. Maria Stehlíková, Dis se plně věnuje finančním záležitostem ke spokojenosti všech členů rodového kraje a v neposlední řadě p. Miroslav Hauer má na starosti řadu drobných organizačních záležitostí.

Členové ZSRU-Rodového kraje Plzeň se na svých pravidelných schůzkách průběžně seznamují se základy pomocných věd historických. V letních měsících jsou schůzky věnovány upevňováním rodinných a přátelských vztahů mezi svými členy a rodinami a návštěvami kulturních a historických objektů.

Otázka tradic není jen otázkou minulosti. Dnes vlastně vytváříme tradice pro naše pokolení.

 

Návrat na začátek stránky

 

Copyright © 2001-2019 ZSRU