Základní informace o nás Aktuální informace Informace Heraldicko genealogické komory Informace z rodových krajů Stavovské listy Informace o autorské tvorbě členů ZSRU
Navigační informace
      Nepřihlášený uživatel
Zemská stavovská rodová unie
  ZSRU
Rodový kraj se představuje
Informace z rodového kraje
Kontakty na rodový kraj
Základní informace o členech rodového kraje
Z historie rodového kraje
 

Rodový kraj
OLOMOUC

Erb rodového kraje Olomouc
Tabulka dostupných ročníků:


Rok 2017:

Kalendářní část plánu činnosti RK Olomouc na rok 2017:

13. května

V 10:00 hodin.

Pořádá: Opava.
Účast: přihlášení zájemci, omezeno členstvím v ZSRU..
Setkání členů RK Opava, v předpokládaném místě XXIX. ZS ZSRU v roce 2018, na zámku v Kravařích.

10. června

V 13:00 hodin.

Pořádá: Brno.
Účast: jen účastníci sněmu ZSRU..
XXVIII.sněm ZSRU KŘTINY U BRNA okr.Blansko Zve Moravský rodový kraj Brno.

Hejtman rodového kraje
není ustanoven

Rok 2016:

Kalendářní část plánu činnosti RK Olomouc na rok 2016:

19. března

V 10:00 hodin.

Pořádá: Opava.
Účast: přihlášení zájemci, omezeno členstvím v ZSRU..
3. setkání členů RK Opava v Rychvaldě

28. května

V 13:00 hodin.

Pořádá: Praha.
Účast: jen účastníci sněmu ZSRU..
XXVII. sněm Zemské stavovské rodové unie.
Brandýs nad Labem,
Brandýský zámek,
zámecká kaple a přisálí.
Časový rozvrh a ubytování bude obsa?eno v pozvánce.

Hejtman rodového kraje
není ustanoven

Rok 2015:

Kalendářní část plánu činnosti RK Olomouc na rok 2015:

25. dubna

V 09:00 hodin.

Pořádá: Opava.
Účast: přihlášení zájemci, omezeno členstvím v ZSRU..
Zasedání RK Opava ve Fulneku
Program:
- náv?těva zámku
-náv?těva kostela
-informace o městě Fulnek - podá p. Ladislav Tyllich z Tyllichu
- příprava na XXVI. ZS ZSRU

28. května

V 13:00 hodin.

Pořádá: Benešov.
Účast: přihlášení zájemci, omezeno členstvím v ZSRU..
Kostel sv.Jakuba a Filipa na Chvojně.
Turisti Praha.

06. června

V 00:00 hodin.

Pořádá: Chrudim.
Účast: jen účastníci sněmu ZSRU..
XXVi. sněm pořádaný v zámku Nové Hrady.
Čas a dal?í dodrobnosti budou upřesněny v pozvánce.

26. září

V 10:00 hodin.

Pořádá: Opava.
Účast: přihlášení zájemci, omezeno členstvím v ZSRU..
Setkání členů RK Opava v Opavě v Obecním domě.
- Zhodnocení sněmu
- Zhodnocení vystoupení členu RK Opava na ZS
- Plán na 4. čtvrtletí 2015

Hejtman rodového kraje
není ustanoven

Rok 2014:

Kalendářní část plánu činnosti RK Olomouc na rok 2014:

07. června

V 11:00 hodin.

Pořádá: Plzeň.
Účast: jen účastníci sněmu ZSRU..
XXV. sněm Zemské stavovské rodové unie
místo: zámecký statek Býkov, okr. Plzeň-sever
Propozice a pokyny ke sněmu jsou vydány prostřednictvím dodatkového letáku se Stavovskými listy-obdr?í členové počátkem roku 2014

Hejtman rodového kraje
není ustanoven

Rok 2013:

Kalendářní část plánu činnosti RK Olomouc na rok 2013:

01. června

V 08:00 hodin.

Pořádá: Liberec.
Účast: jen účastníci sněmu ZSRU..
XXIV. sněm ZSRU.
Hotel? Liberec? na ?aldově náměstí v Liberci.
Podrobnosti viz. pozvánka.

Hejtman rodového kraje
není ustanoven

Rok 2012:

Kalendářní část plánu činnosti RK Olomouc na rok 2012:

02. června

V 11:00 hodin.

Pořádá: Opava.
Účast: jen účastníci sněmu ZSRU..
XXIII. sněm Zemské stavovské rodové unie.

15. září

V 10:00 hodin.

Pořádá: Opava.
Účast: přihlášení zájemci, omezeno členstvím v ZSRU..
Setkání členů RK Opava a příznivců a dal?ích zájemců ze ZSRU, v sobotu 15. září v 10:00 ve Wroclavi u vchodu do katedrály.
Doprava vlastní.

Hejtman rodového kraje
není ustanoven

Rok 2011:

Kalendářní část plánu činnosti RK Olomouc na rok 2011:

04. června

V 13:00 hodin.

Pořádá: Žatec.
Účast: jen účastníci sněmu ZSRU..
Zemský sněm ZSRU
Místo konání: Nesuchyně , hotelový komplex LIONS - cca 75 km od Plzně.
Program zaslán členům spolu se Stavovskými listy a rozebrán na schůzce v květnu. Zároveň na květnové schůzce domluven odjezd i na sněm.
Účast v?ech členů nutná.

Hejtman rodového kraje
není ustanoven

Rok 2010:

Kalendářní část plánu činnosti RK Olomouc na rok 2010:

05. června

V 10:00 hodin.

Pořádá: Benešov.
Účast: jen účastníci sněmu ZSRU..
XXI. sněm
Podrobnosti organizace sněmu uvedeny v pozvánce.

Hejtman rodového kraje
není ustanoven

Rok 2009:

Kalendářní část plánu činnosti RK Olomouc na rok 2009:

06. června

V 00:00 hodin.

Pořádá: Liberec.
Účast: jen účastníci sněmu ZSRU..
- 20. Zemský sněm Zemské stavovské rodové unie
Termín akce : 6.6.2009 v Louckém klá?teře.
Místo konání : Znojmo
Program akce : Slavnostní ceremoniální zahájení Zemského sněmu ZSRU
Vyhodnocení dosavadní činnosti ZSRU a Rodových krajů
Seznámení s dal?ími cíly a činností ZSRU
Proslovy Hejtmanů ZSRU a čestných hostů
Udělování erbů, vyznamenání a presti?ních ocenění ZSRU
Kulturní program dle harmonogramu RK Brno

Hejtman rodového kraje
není ustanoven

Rok 2008:

Kalendářní část plánu činnosti RK Olomouc na rok 2008:

08. června

V 00:00 hodin.

Pořádá: Praha.
Účast: jen účastníci sněmu ZSRU..
XIX. sněm ZSRU.
Čas a související informace o doprovodných akcích bude upřesněn na pozvánce.
Místo konání: Brandýs nad Labem zámek.

Hejtman rodového kraje
není ustanoven

Rok 2007:

Kalendářní část plánu činnosti RK Olomouc na rok 2007:

02. června

V 12:00 hodin.

Pořádá: Plzeň.
Účast: jen účastníci sněmu ZSRU..
Zemský sněm.
Místo a čas bude upřesněn pozvánkou.

Hejtman rodového kraje
není ustanoven

Rok 2004:

XV. SNĚM
ZEMSKÉ STAVOVSKÉ RODOVÉ UNIE

Místo konání

Registrace

Program

Kontaktní spojení

Informace o Olomouci

Ubytování v Olomouci

5. až 6. června 2004
OLOMOUC


Trochu historie města Olomouc

1997

Střední Moravu i město zasáhly ničivé povodně. Stoletá voda zaplavila téměř třetinu Olomouce a nejvíce postihla Černovír, Lazce a Nové Sady.

1971

Vyhlášení městské památkové rezervace v Olomouci. 

1946

Obnovení univerzity ve městě.

15. 3. 1939 – 8. 5. 1945 

Nacistická okupace města v období 2. světové války. 

1918

Vznik československého státu významně ovlivnil i Olomouc. K Olomouci byly připojeny města Hodolany a Nová ulice a celkem jedenáct obcí: Bělidla, Černovír, Hejčín, Chválkovice, Lazce, Nové Sady, Nový Svět, Neředín, Pavlovičky, Povl a Řepčín. V Olomouci tak převládla česká populace.

1886 

Císařským dekretem byla Olomouc společně s Terezínem a Josefovem zbavena statutu pevnostního města a osvobodila se tak se sevření hradeb.

1860

Zrušení vysokého učení v Olomouci.

1850

Podepsána punktace mezi Rakouskem a Pruskem o postavení obou států v Německém spolku. 

1848

Císař František Josef I. byl v arcibiskupském paláci uveden na trůn.

1777 

Olomoucké biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství.

1762

Císařovna potvrdila Olomouci výsadu používat titul „královské hlavní město“.

1758 

Město odolalo pruskému obléhání. Císařovna při této příležitosti polepšila městu znak a velitele pevnosti jmenovala polním maršálkem.

1655

Císař Ferdinand III. prohlásil Olomouc pevnostním městem. Postupně probíhající výstavba barokního opevnění byla završena až o sto let později, 1742 – 1756, Marií Terezií. 

1642

Generál Lenart Torstenson v čele švédských vojsk dobyl po čtyřdenním obléhání Olomouc.

1621

Bitva na Bílé hoře představovala i pro Olomouc začátek období úpadku a strádání. Už 11. ledna město bez odporu obsadila císařská vojska a do městské rady byli dosazeni císaři věrní katolíci.
Krnovský markrabě Jan Jiří se neúspěšně pokusil o dobytí Olomouce. 

1620

Na trůn nastoupil „zimní král“ Fridrich Falcký.

1573

Založení druhé nejstarší univerzity v českých zemích – jezuitské akademie – biskupem Vilémem Prusinovským.

1469

V období Česko – Uherských válek byl v Olomouci prohlášen českým králem uherský král Matyáš Korvín.

1314

Na český trůn usedl rod Lucemburků. Král Jan Lucemburský nazývá ve svém privilegiu z tohoto roku Olomouc „prvním na Moravě“.

4. srpen 1306 
Neznámý vrah připravil o život posledního českého krále z rodu Přemyslovců – Václava III. Král byl zavražděn v sídle olomouckého kapitulního děkana, kde pobýval před plánovaným válečným tažením do Polska.

1246

Zakládací listina královského města Olomouce se nedochovala. Královské město Olomouc založil patrně před tímto rokem král Václav I.

kolem r. 1200

Konec vlády olomouckých údělných knížat. Po tomto období vládli na Moravě markrabata nebo přímo čeští panovníci, kteří zde ale neměli trvalé sídlo. Olomouc ztratila poněkud na svém politickém vlivu a stala se spíše centrem provinční vlády.

1063

Založení moravského biskupství se sídlem v kostele sv. Petra v Olomouci. Prvním olomouckým biskupem se stal břevnovský mnich Jan, břevnovští benediktini se v roce 1078 přestěhovali rovněž do nově založeného kláštera Hradisko. 

1055

První písemná zmínka o „hradě Olomouci“ v Kosmově kronice. Nově vznikla tři moravská údělná knížectví (brněnské, znojemské a olomoucké) - Olomouc se stala centrem údělného knížectví.

asi 1030

Po připojení Moravy k českému přemyslovskému státu se v Olomouci usazuje první údělný moravský kníže Břetislav, syn českého knížete Oldřicha.

2. – 10. století

Na více místech v Olomouci odkryli archeologové zbytky velkomoravského osídlení. Na Petrském návrší byly nalezeny důkazy o kontaktech olomouckého sídliště s Mikulčicemi, které jsou považovány za centrum Velkomoravské říše.
Poloha na významných evropských obchodních cestách zvyšovala postupně význam Olomouce a od 10. století dochází k výraznému hospodářskému vzrůstu. Spolu s hospodářstvím vzrůstá i politický vliv a tak si Přemyslovci zvolili Olomouc za své moravské sídelní město.

pan MUDr. Oto Košta Ph.D. z Kateřinek
hejtman rodového kraje

 

Návrat na začátek stránky

 

Copyright © 2001-2018 ZSRU