Warning: include(../../trvalka.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\webs\2806818_web\www\zsru2010\sablony\sablona 01.php on line 9 Warning: include(): Failed opening '../../trvalka.php' for inclusion (include_path='.') in D:\Inetpub\webs\2806818_web\www\zsru2010\sablony\sablona 01.php on line 9 ZSRU - rodový kraj Olomouc se představuje
 
Základní informace o nás Aktuální informace Informace Heraldicko genealogické komory Informace z rodových krajů Stavovské listy Informace o autorské tvorbě členů ZSRU
Navigační informace
      Nepřihlášený uživatel
Zemská stavovská rodová unie
  ZSRU
Rodový kraj se představuje
Informace z rodového kraje
Kontakty na rodový kraj
Základní informace o členech rodového kraje
Z historie rodového kraje
 

Rodový kraj
LIBEREC

Štít erbu rodového kraje Chrudim

Rodový kraj Liberec má tu čest, být jednou ze zakládajících jednotek celé Zemské stavovské rodové unie. Vzniká jako nedílná součást Zemské stavovské rodové unie, dle jejího organizačního řádu, jako jeden z rodových krajů Zemské stavovské rodové unie od samého počátku jejího vzniku.

Náplní naší činnosti, která se zdaleka neomezuje na severočeský region, je osvěta a šíření myšlenek a ideálů celé Zemské stavovské rodové unie do řad široké veřejnosti, jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Naším cílem je budování národního povědomí, vlasteneckého cítění a národní hrdosti, zejména cestou obnovování rodových a národních tradic v duchu odkazu našich předků.

Prostředkem k realizaci těchto myšlenek je mimo jiné osvětová a vzdělávací činnost, jakož i činnost humanitární a charitativní. Počínaje pořádáním diskusních a pracovních setkání, přes historicko-kulturní akce, oživení heraldických tradic, až po konkrétní přímou pomoc potřebným, zejména pak dětem a mládeži, vždy se naše cesty ubírají cestou obrození, humanity a duchovních hodnot.

Činnost členů rodového kraje Liberec se odvíjí od samostatného působení v rámci této regionální organizační jednotky, přes práci v rámci Zemské stavovské rodové unie jako celku, až po spolupráci se samostatnými organizačními celky, mnohdy na mezinárodní úrovni. Jako některé z mnoha příkladů uvedeme například spolupráci s rytířským Řádem Svatého Václava, pomoc osiřelým a opuštěným dětem z dětských domovů mnoha zemí Evropy, pomoc při vybudování organizační struktury příslušníkům polské šlechty, poznávací výpravy za českými kulturními a historickými památkami, vzdělávací sezení ve stylových prostorech zaměřené především na českou historii, upevňování českých národních a budování rodových tradic a mnoho dalšího.

Členskou základnu rodového kraje Liberec tvoří mimo jiné příslušníci starých šlechtických rodů, duchovní, myslitelé, nositelé vysokých řádů a vyznamenání, vysoce postavení příslušníci ozbrojených složek, váleční veteráni, členové rytířských řádů, držitelé erbů, historici, genealogové, heraldici, obrozenci a další představitelé české inteligence. Právě od jejich neúnavné práce a nezměrného úsilí se odvíjí činnost celého severočeského regionálního celku Zemské stavovské rodové unie.

Josef Formánek z Tučap, hejtman kraje

 

Copyright © 2001-2019 ZSRU