Warning: include(../../trvalka.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\webs\2806818_web\www\zsru2010\sablony\sablona 01.php on line 9 Warning: include(): Failed opening '../../trvalka.php' for inclusion (include_path='.') in D:\Inetpub\webs\2806818_web\www\zsru2010\sablony\sablona 01.php on line 9 ZSRU - rodový kraj Chrudim se představuje
 
Základní informace o nás Aktuální informace Informace Heraldicko genealogické komory Informace z rodových krajů Stavovské listy Informace o autorské tvorbě členů ZSRU
Navigační informace
      Nepřihlášený uživatel
Zemská stavovská rodová unie
  ZSRU
Rodový kraj se představuje
Informace z rodového kraje
Kontakty na rodový kraj
Základní informace o členech rodového kraje
Z historie rodového kraje
 

Rodový kraj
CHRUDIM

Štít erbu rodového kraje Chrudim

Vzniká jako nedílná součást Zemské stavovské rodové unie, podle jejího "Organizačního řádu" jako jeden z rodových krajů ČR.

Rodový kraj Chrudim vznikl v roce 1995.

Historický přehled hejtmanů rodového kraje:

  1. První krajská hejtmanka PhDr. et Mgr. Helena M. Tarkó z Rýzmburka do roku 2000. Jejím zástupcem byl Mgr. Ivan Slej‘ka z Třibřichů.
  2. Druhým hejtmanem byl pan Havrda z Klamo‘e jeho zástupcem byl i nadále Mgr. Ivan Slej‘ka z Třibřichů.
  3. Třetím hejtmanem je PaeDr. Augustin Andrle von Sylor jeho zástupcem je Vladimír Franti‘ek Erben ze Skalky.
  4. Čtvrtým hejtmanem je od 1. ledna 2012 Ing. Martin Josef Kadrman.

Kronikářem ZSRU je od r. 2001 člen RK Chrudim Mgr. Ivan Slej‘ka z Třibřichů.

Rodový kraj uspořádal v r. 1996 zemský sněm, založil literární soutěž pro studenty středních a odborných ‘kol o cenu Josefa Liboslava Zieglera. V roce 2001 byl vyhlá‘en již 6. ročník. Příspěvky lze zasílat na adresu hejtmana, 10 básní ve 3 kopiích.

Členové RK se pravidelně schází několikrát do roka na kulturně společenských akcích.

V roce 2003 byla zřízena cena hejtmana rodového kraje pro dobrovolné pracovníky.

V roce 1996, rok po založení rodového kraje Chrudim, se členové rozhodli podporovat u‘lechtilé literární tradice města. Pečlivě zvažovali po kterém literárním umělci, nebo představiteli spjatém s městem Chrudim, pojmenují udílenou cenu. Na doporučení Mgr. Ivana Slej‘ky zvolili osobnost J.L. Zieglera. Hejtmanka rodového kraje PhDr. Mgr. H.M.Tarkó z Rýzmburka E.O.S.W. vypsala první ročník soutěže pro studenty středních a odborných ‘kol.

V roce 2001 se Zemská stavovská rada rozhodla vytvořit "Zvlá‘tní Cenu Josefa Liboslava Zieglera", která slouží k ocenění autorské činnosti Zemskou Stavovskou Rodovou Unií těch, kteří se významně zaslouží o českou tvorbu. PhDr. Mgr. Helena M. Tarkó nechala vyrobit pečeť "Zvlá‘tní ceny" tvořící medaile ceny. PaeDr. Gustav Karel Andrle Alta Mutensis, E.O.S.W. zpracoval návrh diplomu a zabezpečil jeho výrobu.

Ing. Martin Josef Kadrman, krajský hejtman

 

Copyright © 2001-2019 ZSRU