Základní informace o nás Aktuální informace Informace Heraldicko genealogické komory Informace z rodových krajů Stavovské listy Informace o autorské tvorbě členů ZSRU
Navigační informace
      Nepřihlášený uživatel
Zemská stavovská rodová unie
  ZSRU

Výběr aktuálních témat stránky

 

Úvod k webovým stránkám věnujícím se genealogii a heraldice

 

Cílem této stránky je poskytovat členům ZSRU a uživatelům stránek zsru.cz informace o možnostech rozšiřovat své znalosti v oblasti genealogie a heraldiky s využitím možností a schopností Internetu.

Člověk, jenž se rozhodl poznat svůj osobní dějepis, musí být obrněn trpělivostí, nebo mít dostatečné finanční zázemí k zaplacení profesionálů.

Poztrácené informace nalézáme v rodinných kronikách, albech, archívech, knihovnách, matrikách, farách, hřbitovech a podobně.

Dnes se k těmto pramenům přidružuje mocný nástroj INTERNET - genealogické, heraldické weby a speciální elektronické databáze dostupné jeho cestou. Kdy tisíce, miliony a dnes již desítky milionů (jen v USA cca 30 000 000) nadšenců doplňují poztrácené dílky puzzlete vývoje lidských generací. A protože autorovi je nejbližším zdrojem informací déle než deset let Internetová síť, chce pomoci všem, kteří mají zájem, orientovat se v dostupných informacích touto stránkou. Obsah stránky bude autor rozšiřovat podle prováděných rešerší obsahu internetu a doporučení zájemců o tuto stránku.

 

Seznam archivů s aktivními odkazy na digitální matriky

Orientační mapa:

Orientační mapa s archivními oblastmi v ČR: Popis orientační mapy s archivními oblastmi ČR:
Načítám obrázek orientační mapy s archivními oblastmi v ČR
 1. Sbírka digitalizovaných matrik pro hl.m.Prahu.
 2. Sbírka digitalizovaných matrik pro oblast středních Čech.
 3. Sbírka digitalizovaných matrik pro oblast severních Čech.
 4. Sbírka digitalizovaných matrik pro oblast západních Čech.
 5. Sbírka digitalizovaných matrik pro oblast jižních Čech.
 6. Sbírka digitalizovaných matrik pro oblast východních Čech.
 7. Sbírka digitalizovaných matrik pro oblast jižní Moravy.
 8. Sbírka digitalizovaných matrik pro oblast severní Moravy a Slezska.

Podrobné informace o archivních oblastech ČR:

1) Sbírka digitalizovaných matrik pro hl.m.Prahu.
Adresa: adresát: Archiv hl. m. Prahy
  ulice Archivní 6
  město: Praha 4
  PSČ: 149 00
Studovna: telefon: 236 004 012
  e-mail: badatelna(zavináč)praha.eu
  odkaz na webovou stránku: Přejdi na web studovny -->
 Odkaz na webovou stránku s digitálními matrikami:  Přejdi na web matriky -->

 

2) Sbírka digitalizovaných matrik pro oblast středních Čech.
Adresa: adresát: ČR - SOA v Praze
  ulice Archivní 4/2257
  město: Praha 4
  PSČ: 149 00
Studovna: telefon: 974 847 269
  e-mail: studovna(zavináč)soapraha.cz
  odkaz na webovou stránku: Přejdi na web studovny -->
Odkaz na webovou stránku s digitálními matrikami:  Přejdi na web matriky -->

 

3) Sbírka digitalizovaných matrik pro oblast severních Čech.
Adresa: adresát: SOA v Litoměřicích
  ulice Krajská 1
  město: Litoměřice
  PSČ: 412 74
Badatelna: telefon: 477 755 986
  e-mail: badatelna(zavináč)soalitomerice.cz
  odkaz na webovou stránku: Přejdi na web studovny -->
Odkaz na webovou stránku s digitálními matrikami:  Přejdi na web matriky -->

 

4) Sbírka digitalizovaných matrik pro oblast západních Čech.
Adresa: adresát: ČR - SOA v Plzni
  ulice Sedláčkova 44
  město: Plzeň
  PSČ: 306 12
Badatelna: telefon: 384 758 523
  e-mail: podatelna(zavináč)soaplzen.cz
  odkaz na webovou stránku: Přejdi na web studovny -->
Odkaz na webovou stránku s digitálními matrikami:  Přejdi na web matriky -->

 

5) Sbírka digitalizovaných matrik pro oblast jižních Čech.
Adresa: adresát: ČR - SOA v Třeboni
  ulice Zámek 110
  město: Třeboň
  PSČ: 379 11
Badatelna: telefon: 377 325 732
  e-mail: badatelna(zavináč)tb.ceskearchivy.cz
  odkaz na webovou stránku: Přejdi na web studovny -->
Odkaz na webovou stránku s digitálními matrikami:  Přejdi na web matriky -->

 

6) Sbírka digitalizovaných matrik pro oblast východních Čech.
Adresa: adresát: SOA v Zámrsku
  ulice Zámek 1
  město: Zámrsk
  PSČ: 565 43
Badatelna: telefon: 465 503 122
  e-mail: podatelna@archivzamrsk.cz
  odkaz na webovou stránku: Přejdi na web studovny -->
Odkaz na webovou stránku s digitálními matrikami:  Přejdi na web matriky -->

 

7) Sbírka digitalizovaných matrik pro oblast jižní Moravy.
Adresa: adresát: MZA v Brně
  ulice Palachovo náměstí 1
  město: Brno
  PSČ: 625 00
Badatelna: telefon: 533 317 224
  e-mail: badatelna@mza.cz
  odkaz na webovou stránku: Přejdi na web studovny -->
Odkaz na webovou stránku s digitálními matrikami:  Přejdi na web matriky -->

 

8) Sbírka digitalizovaných matrik pro oblast severní Moravy a Slezska.
Adresa: adresát: ZA v Opavě
  ulice Sněmovní 1
  město: Opava
  PSČ: 746 22
Badatelna: telefon: 585 236 130
  poznámka: matriky jsou uloženy na pobočce v Olomouci
  e-mail: zapobocka@ol.archives.cz
  odkaz na webovou stránku: Přejdi na web studovny -->
Odkaz na webovou stránku s digitálními matrikami:  Přejdi na web matriky -->

 

Příklady webových stránek věnujících se genealogii a heraldice

ANCESTRY.COM

Kliknutím přejdete na stránky ancestry.com

Webové stránky se zaobírají genealogií. Jsou zpracovány v anglickém jazyce a umožňují vyhledávání informací o osobách z databází obsahujících dva bilióny záznamů o osobách a jménech, doplňování informací databází serveru o Vámi vložené informace, vzory formulářů pro zpracovávaní genealogických informací ve formátu pdf a poskytuje vhodné programové vybavení pro práci s genealogickými informacemi.

Má intuitivní ovládání, které rychle pochopíte i bez základní znalostí angličtiny.

Domesday Book

Kliknutím přejdete na stránky The Nationals Archives

Kniha posledního soudu - nejstarší veřejná listina v Británii.

V současnosti je na Intenetových stránkách "The National Archives" zpřístupněna v latinském originále a anglickém překladu nejsatrší veřejná listina v Británii známá pod názvem "Kniha posledního soudu".

Proč odkazujeme na tuto památku?

Protože podává podrobný přehled o vlastnictví půdy v Anglii v době Viléma Dobyvatele. Ten aby mohl přehledně vybírat daně a měl přehled o vojenské službě schopných poddaných, rozeslal do asi 13 tisíc míst své zvláštní komisaře k sepsání seznamu všech nemovitostí svého království. Tak vznikl unikátní soupis 300 000 držitelů nemovitostí se stavem k roku 1086.
Pro srovnání, v českých zemích byly první soupisy majetku vytvořeny :

 • 1654 - Berní rula;
 • 1748 - První tereziánský katastr.

Webové stránky umožňují:

 • vyhledávač, který podle zadání lokality nebo obce zobrazí soupis pozemků v daném místě s výčtem majitelů;
 • možnost objednat si kopii příslušného archu.

GARN

Kliknutím přejdete na stránky nakladatelství a vydavatelství GARN

Heraldické a genealogické nakladatelství.

Vám nabízí knihy a CD, která patří ke stěžejním dílům historické literatury. Poněvadž jde o díla našim badatelům i laické veřejnosti obtížně přístupná, setkávají se s jejich absencí i v odborných institucích, domníváme se, že se jim jejich vydáním zavděčíme. Díla obsahují stručné dějiny jednotlivých šlechtických rodů, v některých případné odkazy na další prameny a hlavně četná vyobrazení erbů a jejich popisy. Erby jsou malé grafické skvosty i pro laika, který se nezabývá historií. Naše nabídka náleží ke kvalitním informačním zdrojům pro historiky, milovníky historie, regionální pracovníky, kronikáře, učitele a studenty historie, školy i cestovní kanceláře.

Údaje: Reprint v původním německém znění děl vydaných ve 2. polovině 19. století a počátek 20. stol. ve vázané vazbě, napodobenina kůže se zlatým tiskem.

GENEA.CZ

Kliknutím přejdete na stránky genea.cz

Projekt Genea je iniciativa skupiny soukromých badatelů kolem auditoria RODOKMENY - genealogie, která směřuje k vytvoření infrastruktury na českém internetu, věnované rodopisným výzkumům v podmínkách České republiky. Český rodopisný projekt Genea je prostor na internetu, který poskytne českým badatelům možnost rozšiřovat možnosti výzkumu, a to především cestou sdílení výsledků provedených bádání, zkušeností s použitím různých tradičních a netradičních metod, plánováním výzkumu a organizací získaných dat.

GENEALOGY.COM

Kliknutím přejdete na stránky genealogy.com

Projekt zaobírající se genealogií. Je zpracován v anglickém jazyce a nabízí  vyhledávání informačních zdrojů o jednotlivých rodech (příjmeních), doplňování informací serveru o Vámi vložené rozrody, nákupy vhodného programového vybavení pro práci s genealogickými informacemi a e-mailové zasílání aktuálních informací o dostupných novinkách.

Doporučuji alespoň jednou navštívit. Má intuitivní ovládání, které rychle pochopíte i bez základní znalosti angličtiny.

Scotland Royal Genealogy

Kliknutím přejdete na stránky scotlandroyalty.org

Ceud Mile Failte! One hundred thousand welcomes! You have reached ScotlandRoyalty.org, this website is for the research preservation of the ancient Royal families of Scotland, Ireland, England, Normandy, France other associated Royal Families.

Závěrečná poznámka

Je pravděpodobné, že znáte webové stránky o jejichž oprávněném zařazení na tuto stránku jste přesvědčení. Pokud máte zájem doporučte správci webových stránek jejich zařazení.
Nebudou však zařazeny odkazy na stránky ke kterým je připojen jakýkoliv škodlivý software. Je opravdu politovánihodná skutečnost kolik takových webových stránek existuje, včetně mnohých našich jinak solidních společností.

 

Návrat na začátek stránky

 

Copyright © 2001-2019 ZSRU