Zemská stavovská rodová unie
ZSRU
  Nepřihlášený uživatel

Anton Jozef Mruškovič z Otentálu ...

Karolína:          Je 10.8.2020 nacházíme se v Praze 4 v Kunraticích a vedle sebe mám Antona Jozefa Mruškoviče z Otentálu, člena Zemské stavovské rodové unie a rytíře Rytířského řádu svatého Václava, emeritního Generálního komořího tohoto řádu. Dobrý den.

Anton M.:           Dobrý den.


Karolína:          Já bych se Vás ráda zeptala, co je Zemská stavovská rodová unie a co je její hlavní myšlenkou?

Anton M.:           Zemská stavovská rodová unie je občanské sdružení občanů na území Čech, Moravy a Slezska, která se zabývá pěstováním rodinných tradic svých jednotlivých členů (myslím tím členů rodu). Cílem této Zemské stavovské rodové unie je zachovat povědomí o rodových tradicích což znamená odkud jsem vyšel, kdo byli mí předkové, jaké byly rodinné zvyky. Zároveň jde i o upevnění rodinných svazků, protože základem rodu je rodina.


Karolína:               A jak může člověk do Zemské stavovské rodové unie vstoupit? Jak jste do ní vstoupil například Vy?

Anton M.:           Především jde o to, že člověk musí mít hluboký zájem o to dozvědět se, odkud pochází a dále v tom svém rodu rozvíjet tyto vztahy. Já jsem se do Unie dostal tak, že mi můj známý sdělil, že existuje organizace, která sdružuje lidi, kteří chtějí poznat své předky a prokázat odkud pochází. A protože mne tato činnost zaujala, stal jsem se členem Unie.


Karolína:               A co je náplní činnosti členů Zemské stavovské rodové unie?

Anton M.:           Jedním z prioritních úkolů každého člena ZSRU je najít si kořen odkud pochází a starobylost rodu z kterého pochází. A úkolem ZSRU je pomáhat členům při hledání jejich předků.


Karolína:             Čím mladé lidi motivovat aby vstoupili do Zemské stavovské rodové unie?

Anton M.:           No, podle mého názoru je to velmi těžká otázka a nedá se na ní jednoznačně odpovědět. Ale myslím si, že současná doba je dobou moderní a mělo by se postupovat v souladu s rozvojem moderních technologií, jako jsou sociální sítě, poznávací a únikové hry, instagramy, blogy, youtubering případně geocaching. A ZSRU by měla využít tyto možnosti a zároveň zveřejňovat zajímavé informace a skutečnosti, které členové získali při pátrání po svých předcích - a tím podnítit zájem mladých lidí.


Pro rádio Applaus Karolína Švecová.:

Návrat na začátek stránky

Copyright © 2001-2021 ZSRU