Základní informace o nás Aktuální informace Informace Heraldicko genealogické komory Informace z rodových krajů Stavovské listy Informace o autorské tvorbě členů ZSRU
Navigační informace
      Nepřihlášený uživatel
Zemská stavovská rodová unie
  ZSRU
Celý rok
Aktuální měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Květen
Září
Řijen
Listopad
Prosinec

Datum:
Čas:

Popis akce:

13. ledna

V 10:00 hod.

Opava

1. Setkání členů RK Opava v Opavě v Matiční ulici v prostorách Matice Slezské.
Program:
postup v přípravy ZS
návrh pozvánky na ZS
delimitace některých členů RK Opava do RK Ostrava
Ukončení ve 12:30

13. ledna

V 14:00 hod.

Ostrava

3. sešlost členů RK Ostrava .
Místo: Rychvald, Na Fojtství.
Garantem je Jiří Bednář st. ,
Rodokmeny a datové soubory s nimi související sebou .

10. února

V 11:00 hod.

ZSR

Místo:
Praha,
restaurace "A plus",
Na Florenci 1413/33,
Praha 1

Navrhované body k projednávání:
1) Stav přípravy 29. sněmu.
2) Stav činností v RK.
3) Stav plnění úkolů k vyhláąení RK Ostrava (vlajka RK atd.).

10. února

V 15:00 hod.

Praha

Místo:
Praha,
restaurace "A plus",
Na Florenci 1413/33,
Praha 1

Navrhované body k projednávání:
1) Informace členů RK s projednávanými body posledního sezení Zemské stavovské rady.
2) Dopracování plánu pro rok 2018.

12. února

V 17:00 hod.

Plzeň

Schůzka členů rodového kraje Plzeň
místo: restaurace Radčický dvůr - Plzeň-Radčice

17. února

V 10:00 hod.

Ostrava

4.sešlost RK Ostrava
místo: Rychvald, Na Fojtství
Garant sešlosti: Kryštof Glac

24. února

V 10:00 hod.

Opava

Setkání ?len? rodového kraje.
Místo: Hradec nad Moravicí;
Garant setkání: pan Daniel ©upík

24. března

V 10:00 hod.

Ostrava

5.sešlost RK Ostrava
místo: Rychvald, Na Fojtství
Garant sešlosti: Jiří Bednář st.

07. dubna

V 11:00 hod.

Opava

Setkání ?len? rodového kraje v Bruntále.
Program:
Seznámení s místem setkání a historií zámku pod správou OT
Volba hejtmana RK Opava, Byla navr?ena Ing. Pelánová Lenka
P?íprava XXIX. ZS ZSRU
Diskuze o ?innosti RK Opava po XXIX. ZS
Konzultace z oblasti genealogie

09. dubna

V 17:00 hod.

Plzeň

Schůzka členů rodového kraje Plzeň
místo: restaurace Radčický dvůr - Plzeň-Radčice

14. dubna

V 10:00 hod.

Ostrava

6.sešlost RK Ostrava
místo: Rychvald, Na Fojtství
Garant sešlosti: Jaromír Glac

06. května

V 09:00 hod.

Brno

Moravský rodový kraj Brno pořádá setkání svých členů v Letovicích. Bude navątíven zámek, zámecká burza, místní historický kostel i s výkladem. Posezení se potom uskuteční u naąeho člena pana Holka.
Hejtman RK Brno J. V. Procházka

11. května

V 13:00 hod.

Opava

Místo: Hradce nad Moravicí Červený zámek
Akce: 4. zasedání RK Opava v roce 2018

Návrh programu:
1. Zahájení zasedání
2. Informace vedoucích skupin o závěrečných pracech na zabezpečení XXIX. ZS ZSRU
3. Projev pana Zdenka Kollarze Hartelmüllera na XXIX. ZS
4. Informace o genealogickém bádání členů RK
5. Ocenění členů RK Opava
6. Plán práce na 2. pololetí 2018
7. R?zné
8. Ukončení zasedání ( nejpozději v 15:00).

12. května

V 11:00 hod.

ZSR

Místo:
Hradec nad Moravicí.

Navrhované body k projednání:
1) Příprava 29. sněmu.

18. května

V 17:00 hod.

Plzeň

Schůzka členů rodového kraje Plzeň
Změna programu: Schůzka členů rodového kraje ve Zbiroze. Odjezd z Plzně po dohovoru v cca 16:30 hod. Program připraven ve spolupráci s MH a KH.

02. června

V 11:00 hod.

Plzeň

Zemský sněm ZSRU
místo: Hradec nad Moravicí
Účast členů povinná. Vąechny náleľitosti s tímto spojené (účast, doprava, ubytování) budou projednány v květnu.

02. června

V 10:00 hod.

ZSR

Místo:
Hradec nad Moravicí.

Navrhované body k projednání:
1) Poslední kontrola připravenosti 29. sněmu.

02. června

V 13:00 hod.

Opava

?as:
Upřesněn pozvánkou k účasti.

Místo:
Hradec nad Moravicí - Červený zámek

Průběh XXIX. sněmu:
Upřesněn pozvánkou k účasti.

02. června

V 10:30 hod.

Brno

Moravský RK Brno a jeho členská základna se zúčastní XXIX. sněmu ZSRU v Hradci nad Moravicí.hejtman RK Brno J.V. Procházka

14. července

V 11:00 hod.

Plzeň

Výlet členů rodového kraje Plzeň
místo: Chvojen u Beneąova + zámek Konopiątě.
Ve spolupráci s RK Beneąov.

14. září

V 07:00 hod.

Plzeň

Schůzka členů rodového kraje Plzeň
Společenské setkání členů rodového kraje u příležitosti významného životního jubilea naší členky p. Jitky Kristlové
místo: restaurace Radčický dvůr - Plzeň-Radčice

15. září

V 11:00 hod.

ZSR

Místo:
v restauraci "A plus"
Praha Na Florenci 1413/33.

Návrh bod? k projednávání:
Jsou up?esn?ny v návrhu zápisu.

10. listopadu

V 17:00 hod.

Plze?

Sch?zka ?len? rodového kraje Plze?
místo: restaurace Plze?ský trpaslík, Plze?

17. listopadu

V 11:00 hod.

Brno

Sch?zka naąeho moravského rodového kraje Brno je v sobotu 17.11.2018 na adrese hejtmana :Jana Ne?ase 23 Brno za?átek je v 11 hodin.
P?ednáąku je 100.výro?í republiky nebo taky zruąení monarchie uvede Dr. Lud?k ©ubert náą dopisovatel pro SL.
J. V. Procházka

01. prosince

V 11:00 hod.

ZSR

Místo:
Praha (bude upřesněno).

Návrh bodů k projednávání:
Budou doplněny dle potřeby.

07. prosince

V 17:00 hod.

Plzeň

Schůzka členů rodového kraje Plzeň
místo: restaurace Radčický dvůr - Plzeň-Radčice

 

Copyright © 2001-2018 ZSRU