Základní informace o nás Aktuální informace Informace Heraldicko genealogické komory Informace z rodových krajů Stavovské listy Informace o autorské tvorbě členů ZSRU
Navigační informace
      Nepřihlášený uživatel
Zemská stavovská rodová unie
  ZSRU
Celý rok
Aktuální měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Květen
Září
Řijen
Listopad
Prosinec

Datum:
Čas:

Popis akce:

06. května

V 09:00 hod.

Brno

Moravský rodový kraj Brno pořádá setkání svých členů v Letovicích. Bude navątíven zámek, zámecká burza, místní historický kostel i s výkladem. Posezení se potom uskuteční u naąeho člena pana Holka.
Hejtman RK Brno J. V. Procházka

11. května

V 13:00 hod.

Opava

Místo: Hradce nad Moravicí Červený zámek
Akce: 4. zasedání RK Opava v roce 2018

Návrh programu:
1. Zahájení zasedání
2. Informace vedoucích skupin o závěrečných pracech na zabezpečení XXIX. ZS ZSRU
3. Projev pana Zdenka Kollarze Hartelmüllera na XXIX. ZS
4. Informace o genealogickém bádání členů RK
5. Ocenění členů RK Opava
6. Plán práce na 2. pololetí 2018
7. R?zné
8. Ukončení zasedání ( nejpozději v 15:00).

12. května

V 11:00 hod.

ZSR

Místo:
Hradec nad Moravicí.

Navrhované body k projednání:
1) Příprava 29. sněmu.

18. května

V 17:00 hod.

Plzeň

Schůzka členů rodového kraje Plzeň
Změna programu: Schůzka členů rodového kraje ve Zbiroze. Odjezd z Plzně po dohovoru v cca 16:30 hod. Program připraven ve spolupráci s MH a KH.

 

Copyright © 2001-2018 ZSRU