Struktura ZSR:

Zemský starosta - pan Milan Rýdlo z Čápovky

Zemský místostarosta - pan Ing. Vladimír Jan Berger

Administrátor - pan František Jan Klabík

Hejtmané rodových krajů:

Benešov - pan Václav VII. Josef Potůček z Mezihoří

Brno - pan Jiří Václav Procházka Eq.M.z Radlic

Liberec - pan Ing. Jiří Polanský z Gniezna

Opava - pan Daniel Šupík

Ostrava - pan Ing. Jiří Bednář

Plzeň - pan Antonín Urbánek

Praha - paní Ing. Eva Vladimíra Bergerová

Žatec - pan Ing. Jaromír Verner

Ostatní členové Zemské stavovské rady:

Herold ZSRU - pan Ing. Pavel Vladimír Potůček z Mezihoří

Pokladník ZSRU - pan Jan Radoch z Kunčí

Ceremoniář ZSRU - pan Ing. František Václav Štourač CSc.z Urštejna

Administrátor stránek zsru.cz - pan Ing. Vladimír Jan Berger

Vedoucí komor ZSRU:

Genealogicko heraldická komora - pan Ing. Pavel Vladimír Potůček z Mezihoří

Historicko kulturní a památková komora - pan Ing. Zdenek Stephan Kollarz-Hartelmüller

Komora organizační, propag. a strategická - pan Milan Rýdlo z Čápovky

Komora zahranioční - pan Ing. František Václav Štourač CSc.z Urštejna

Redakční rada Staovských listů:

Redakční radu tvoří všichni členové Zemské stavovské rady. Pro koordinaci činností a některé specifické činnosti potřebné k dosažení co nejlepší úrovně vydávaných Stavovských listů určuje pozice redaktorů.

Vedoucí redaktor SL - pan Ing. Vladimír Jan Berger

Zástupce ved. red. SL - pan František Jan Klabík

Redaktor SL - jazyková úprava - paní Ing. Eva Vladimíra Bergerová

Redaktor SL - grafická úprava - pan Ing. Vladimír Jan Berger