Základní informace o nás Aktuální informace Informace Heraldicko genealogické komory Informace z rodových krajů Stavovské listy Informace o autorské tvorbě členů ZSRU
Navigační informace
      Nepřihlášený uživatel
Zemská stavovská rodová unie
  ZSRU

Přehled důležitých oznámení členům ZSRU

Přejdi na >> Důležitý odkaz Zemského místostarosty ZSRU

Přejdi na >> Důležitý odkaz Administrátora ZSR

Přejdi na >> Důležitý odkaz Herolda ZSRU

Přejdi na >> Důležitý odkaz hejtmana rodového kraje Benešov

Přejdi na >> Důležitý odkaz hejtmana rodového kraje Brno

Přejdi na >> Důležitý odkaz předsedy ZRE ČR


Důležitá informace Zemského místostarosty ZSRU:

1) --------------------------------------------------------------------------------------------------
Od 01.07.2018 prováděn převod webových stránek na nový server a zabezpečení DV SSL. Je prováděná kontrola funkčnosti stránek. Zcela je uzavřená část Jen pro členy. Uzavření bude pravděpodobně trvat do 15.02.2019.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Vladimír Berger, zemský místostarosta
Aktualizováno 29. 01. 2019


Důležitá informace Administrátora ZSR:

V informacích ZSR je doplněn zápis z jednání 10. února 2018.

František Klabík, administrátor ZSR
Aktualizováno 02. 07. 2018


Důležitá informace Herolda ZSRU:

Vážení přátelé,

pro zájemce o pátrání po předcích je na stránce G.H. komory / G+H na internetu / Seznam archivů s aktivními odkazy na digitální matriky.
Nově uveden seznam všech v současné době dostupných digitalizovaných matrik v ČR rozdělený do oblastí dle působnosti příslušných archivů, včetně aktivních odkazů a orientační mapy oblastí.

Ing. Pavel Potůček, herold Zemské stavovské rodové unie.
Aktualizováno 02. 07. 2018


Důležitá informace rodového kraje BENEŠOV :

Přijměte srdečné pozvání
Na Boží Tělo na Konopišti, v prostorách před zámkem a v parku ke kapličce,
Neděle 15.-hodin,nenechte si ujít tuto příležitost, repliku Božího Těla,jako za Arcivévody,již po páté,

s úctou se těší:Václav VII.Josef Potůček z Mezihoří
S úctou se těší:Václav VII.Josef Potůček z Mezihoří
Telefon:317 725 052
Mobil:604 980 442

E-mail:
vpotucek@tiscali.cz
benesov@zsru.cz
chvojen@seznam.cz

Skype:potucek-mezihori
www.chvojen.eu

Václav Josef Potůček, krajský hejtman
Aktualizováno 02. 07. 2018


Důležitá informace rodového kraje BRNO :

***
Vážené členky, vážení členové ZSRU,
13. prosince 2017 ve věku 84 let zemřel náš dlouholetý člen
pan Josef HODYC.
Se zesnulým jsme se rozloučili v sobotu 16. prosince 2017 ve 14:00 hodin
v chrámu Páně svatého Prokopa v Letovicích.
Kondoluji za členy Zemské stavovské rodové unie, především členů rodového kraje Brno.
***
***
Vážené členky, vážení členové ZSRU,
19. ledna 2017 ve věku 81 let zemřel náš dlouholetý člen
pan Emil HOLEK z Holkova.

Se zesnulým jsme se rozloučili
v sobotu 28 ledna 2017 ve 14:00 hodin
v chrámu Páně svatého Prokopa v Letovicích.
Kondoluji za členy Zemské stavovské rodové unie, především členů rodového kraje Brno.
***

Jiří Procházka, krajský hejtman
Aktualizováno 02. 07. 2018


Důležitá informace Zemského registrů erbů ČR:

Informujeme všechny členy ZSRU a zájemce o registraci erbu o úpravě Organizačního řádu Zemského registru erbů České republiky. Jde o možnost registrace erbu z řad zájemců i z ciziny, pokud splňují stanovená pravidla heraldiky a Organizačního řádu.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vydávání erbovních listů a jejich ukládání v Národním archívu České republiky.

V návaznosti na uzavření smlouvy mezi Zemským registrem erbů České republiky a Národním archívem Praha (dříve SÚA Praha) jsou průběžně počátkem každého kalendářního roku ukládány vydané erbovní listy žadatelů.

Erbovní listy za rok 2018 byly dne 15.února 2019 uloženy v Národním archívu v Praze.

Pro žadatele registrace erbu v Zemském registru erbů ČR:
1/
Termín vyřízení žádosti registrace erbu je stanoven nejdéle na 3 měsíce a naší snahou je co nejvíce jej zkrátit. Důvodem stanovení této doby je soulad s jednáním Zemské heraldické komise. Žádáme proto zájemce o registraci erbu, aby své žádosti předkládali s předstihem. O vyřízení žádosti bude žadatel vyrozuměn.
2/
Správní poplatky pro vydání erbovního listu jsou stanoveny takto:
1000,- Kč vydání erbovního listu pro žadatele v deskách (vč. 1 ks kopie do Národního archivu, 1 kopie do archivu ZREČR), poštovné a další administrativní náklady s tím spojené
50,- zápis do elektronické podoby dat (vč.uložení do NA (SÚA) Praha)

Číslo účtu: 255382231/0300
IBAN: 83/0300 0000000255382231Antonín Urbánek, předseda ZRE ČR
Aktualizováno 15. 02. 2019


 

Návrat na začátek stránky

 

Copyright © 2001-2019 ZSRU