Zemská stavovská rodová unie
ZSRU
  Nepřihlášený uživatel

Přehled důležitých oznámení členům ZSRU

Přejdi na >> Důležitý odkaz předsedy ZRE ČR


Důležitá informace Zemského registrů erbů ČR:

Informujeme všechny členy ZSRU a zájemce o registraci erbu o úpravě Organizačního řádu Zemského registru erbů České republiky. Jde o možnost registrace erbu z řad zájemců i z ciziny, pokud splňují stanovená pravidla heraldiky a Organizačního řádu.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vydávání erbovních listů a jejich ukládání v Národním archívu České republiky.

V návaznosti na uzavření smlouvy mezi Zemským registrem erbů České republiky a Národním archívem Praha (dříve SÚA Praha) jsou průběžně počátkem každého kalendářního roku ukládány vydané erbovní listy žadatelů.

Erbovní listy za rok 2018 byly dne 15.února 2019 uloženy v Národním archívu v Praze.

Pro žadatele registrace erbu v Zemském registru erbů ČR:
1/
Termín vyřízení žádosti registrace erbu je stanoven nejdéle na 3 měsíce a naší snahou je co nejvíce jej zkrátit. Důvodem stanovení této doby je soulad s jednáním Zemské heraldické komise. Žádáme proto zájemce o registraci erbu, aby své žádosti předkládali s předstihem. O vyřízení žádosti bude žadatel vyrozuměn.
2/
Správní poplatky pro vydání erbovního listu jsou stanoveny takto:
1000,- Kč vydání erbovního listu pro žadatele v deskách (vč. 1 ks kopie do Národního archivu, 1 kopie do archivu ZREČR), poštovné a další administrativní náklady s tím spojené
50,- zápis do elektronické podoby dat (vč.uložení do NA (SÚA) Praha)

Číslo účtu: 255382231/0300
IBAN: 83/0300 0000000255382231Antonín Urbánek, předseda ZRE ČR
Aktualizováno 15. 02. 2019


Návrat na začátek stránky

Copyright © 2001-2019 ZSRU