Zemská stavovská rodová unie
ZSRU
  Nepřihlášený uživatel

Přehled důležitých oznámení členům ZSRU

Přejdi na >> Důležitý odkaz Zemského starosty ZSRU

Přejdi na >> Důležitý odkaz předsedy ZRE ČR


Důležitá informace Zemského starosty ZSRU:


Vážení členové ZSR,
předem mého dopisu vás srdečně pozdravuji. Pro upřesnění. Jednání ZSR v Praze dne 06. 02. 2021 se uskuteční, a to od 11,00 hodin.
Místo jednání: Husův dům, Jungmanova 9, Praha 1, Ústředí Českobratrské církve evangelické.
Pro ostatní členy ZSR, kteří se tohoto jednání nemohou zúčastnit, je připravena videokonference.
Chtěl bych jen napsat, že plně chápu ty členy ZSR, kteří se nemohou jednání ZSR osobně zúčastnit.

______________________________________________________________________

Rozhodnutí Zemského starosty Zemské stavovské rodové unie
K ukončení příprav a provedení 31. Sněmu ZSRU RK Liberec v klášteře Hejnice

Na základě vyhodnocení epidemiologické, politické a společenské situace jsem rozhodl ukončit přípravy a provedení 31. sněmu pořádaného rodovým krajem Liberec.
Časové úpravy konání sněmů:
• 31. sněm pořádaný v roce 2021 ponechat realizaci RK Plzeň (má již realizovány objednávky);
• 32. sněm v roce 2022 realizovat RK Liberec.
Následně ponechat plánované pořadí posunuté o rok:
• 33. sněm v roce 2023 realizovat RK Ostrava;
• 34. sněm v roce 2024 realizovat RK Praha.
Pokyny:
Zemský místostarosta
• Koordinuje a kontrolu plnění mých pokynů;
• Bude informovat členy ZSR o případných změnách termínů jednání ZSR po ukončení krizového stavu ČR.
Administrátor ZSRU
• Rozešle e-mailem toto mé rozhodnutí členům ZSR;
• Zarchivuje připravené podklady na následující sněm.
Hejtmanka RK Liberec
• Ukončí objednávky a připraví vyúčtování.
Administrátor zsru.cz
• Zabezpečí zveřejnění mého rozhodnutí a krátkou informaci v běžícím textu.
Vedoucí redaktor Stavovských listů
• Vytiskne mé rozhodnutí a přiloží je při rozesílání SL;
• Vyúčtování přiloží k vyúčtování za SL.

V Liberci dme 20. 03. 2020
Zemský starosta
Milan Rýdlo z Čápovky

**************************************************************************************************
Zdůvodnění:
1) Vyhlášení krizového stavu může vláda provést na dobu max. jednoho měsíce (do 12. dubna). Další prodloužení může provést sněmovna.
Současný počet shromážděných je 30 nikoliv 100. Předpokládá se prodloužení parlamentem dle konkrétní epidemiologické situace.

2) Současná opatření mají za cíl zpomalit nástup pandemie do doby realizace organizačních a logistických opatření. Aktuální predikce odeznění je cca. červenec, srpen 2020.
Optimistická predikce ukončení vývoje očkovací látky je léto 2020 + rok schvalovacích procesů. Obdobně vývoj léku.

3) Odložení sněmu na příští rok umožňují Stanov ZSRU. Včasné zrušení sníží zbytečné náklady lidských a finančních zdrojů ZSRU.
Taktéž není zanedbatelná odpovědnost za zdravotní újmu našich členů.
______________________________________________________________________

Milan Rýdlo z Čápovky EOSW, zemský starosta
Aktualizováno 06. 02. 2021


Důležitá informace Zemského registrů erbů ČR:

Vážení přátelé a kolegové,
přeji vám příjemné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně optimismu a vůle při zdolávání COVIDU , co nejdříve návrat do normálního života a doufám, že se všichni sejdeme příští rok u příležitosti 30. výročí vzniku Zemské stavovské unie na sněmu v Myslovicích.

Antonín Urbánek, hejtman RK Plzeň
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vážení přátelé a kolegové,
v příštím roce uplyne 30 let od vzniku Zemské stavovské rodové unie.
Využijte prosím této důležité události i tím, že si necháte zaregistrovat svůj erb v Zemském regiistru erbů České republiky.

Antonín Urbánek, předseda ZRE ČR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujeme všechny členy ZSRU a zájemce o registraci erbu o úpravě Organizačního řádu Zemského registru erbů České republiky. Jde o možnost registrace erbu z řad zájemců i z ciziny, pokud splňují stanovená pravidla heraldiky a Organizačního řádu.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vydávání erbovních listů a jejich ukládání v Národním archívu České republiky.

V návaznosti na uzavření smlouvy mezi Zemským registrem erbů České republiky a Národním archívem Praha (dříve SÚA Praha) jsou průběžně počátkem každého kalendářního roku ukládány vydané erbovní listy žadatelů.

Pro žadatele registrace erbu v Zemském registru erbů ČR:

1/
Termín vyřízení žádosti registrace erbu je stanoven nejdéle na 3 měsíce a naší snahou je co nejvíce jej zkrátit. Důvodem stanovení této doby je soulad s jednáním Zemské heraldické komise. Žádáme proto zájemce o registraci erbu, aby své žádosti předkládali s předstihem. O vyřízení žádosti bude žadatel vyrozuměn.

2/
Správní poplatky pro vydání erbovního listu jsou stanoveny takto:
1000,- Kč vydání erbovního listu pro žadatele ( desky, 3 ks kopie, papírová pečeť atd.),
150,- Kč poštovné v případě zaslání poštou
50,- zápis do elektronické podoby dat (vč.uložení do NA (SÚA) Praha)

Číslo účtu: 2501771427/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antonín Urbánek, předseda ZRE ČR
Aktualizováno 02. 03. 2021


Návrat na začátek stránky

Copyright © 2001-2021 ZSRU