Základní informace o nás Aktuální informace Informace Heraldicko genealogické komory Informace z rodových krajů Stavovské listy Informace o autorské tvorbě členů ZSRU
Navigační informace
      Nepřihlášený uživatel
Zemská stavovská rodová unie
  ZSRU

Přehled důležitých oznámení členům ZSRU

Přejdi na >> Důležitý odkaz Zemského místostarosty ZSRU

Přejdi na >> Důležitý odkaz Administrátora ZSR

Přejdi na >> Důležitý odkaz Herolda ZSRU

Přejdi na >> Důležitý odkaz hejtmana rodového kraje Benešov

Přejdi na >> Důležitý odkaz hejtmana rodového kraje Brno

Přejdi na >> Důležitý odkaz předsedy ZRE ČR


Důležitá informace Zemského místostarosty ZSRU:

1) --------------------------------------------------------------------------------------------------
Od 01.07.2018 prováděn převod webových stránek na nový server a zabezpečení DV SSL. Je prováděná kontrola funkčnosti stránek. Zcela je uzavřená část Jen pro členy. Uzavření bude pravděpodobně trvat do 15.07.2018.
Děkujeme za pochopení.

2) --------------------------------------------------------------------------------------------------
V části Kontakty a servis je provedena záměna formuláře Přihlášky za formulář rozšířený o rodový kraj Ostrava.

Ing. Vladimír Berger, zemský místostarosta
Aktualizováno 04. 07. 2018


Důležitá informace Administrátora ZSR:

V informacích ZSR je doplněn zápis z jednání 10. února 2018.

František Klabík, administrátor ZSR
Aktualizováno 02. 07. 2018


Důležitá informace Herolda ZSRU:

Vážení přátelé,

pro zájemce o pátrání po předcích je na stránce G.H. komory / G+H na internetu / Seznam archivů s aktivními odkazy na digitální matriky.
Nově uveden seznam všech v současné době dostupných digitalizovaných matrik v ČR rozdělený do oblastí dle působnosti příslušných archivů, včetně aktivních odkazů a orientační mapy oblastí.

Ing. Pavel Potůček, herold Zemské stavovské rodové unie.
Aktualizováno 02. 07. 2018


Důležitá informace rodového kraje BENEŠOV :

Přijměte srdečné pozvání
Na Boží Tělo na Konopišti, v prostorách před zámkem a v parku ke kapličce,
Neděle 15.-hodin,nenechte si ujít tuto příležitost, repliku Božího Těla,jako za Arcivévody,již po páté,

s úctou se těší:Václav VII.Josef Potůček z Mezihoří
S úctou se těší:Václav VII.Josef Potůček z Mezihoří
Telefon:317 725 052
Mobil:604 980 442

E-mail:
vpotucek@tiscali.cz
benesov@zsru.cz
chvojen@seznam.cz

Skype:potucek-mezihori
www.chvojen.eu

Václav Josef Potůček, krajský hejtman
Aktualizováno 02. 07. 2018


Důležitá informace rodového kraje BRNO :

***
Vážené členky, vážení členové ZSRU,
13. prosince 2017 ve věku 84 let zemřel náš dlouholetý člen
pan Josef HODYC.
Se zesnulým jsme se rozloučili v sobotu 16. prosince 2017 ve 14:00 hodin
v chrámu Páně svatého Prokopa v Letovicích.
Kondoluji za členy Zemské stavovské rodové unie, především členů rodového kraje Brno.
***
***
Vážené členky, vážení členové ZSRU,
19. ledna 2017 ve věku 81 let zemřel náš dlouholetý člen
pan Emil HOLEK z Holkova.

Se zesnulým jsme se rozloučili
v sobotu 28 ledna 2017 ve 14:00 hodin
v chrámu Páně svatého Prokopa v Letovicích.
Kondoluji za členy Zemské stavovské rodové unie, především členů rodového kraje Brno.
***

Jiří Procházka, krajský hejtman
Aktualizováno 02. 07. 2018


Důležitá informace Zemského registrů erbů ČR:

Informujeme všechny členy ZSRU a zájemce o registraci erbu o úpravě Organizačního řádu Zemského registru erbů České republiky. Jde o možnost registrace erbu z řad zájemců i z ciziny, pokud splňují stanovená pravidla heraldiky a Organizačního řádu.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vydávání erbovních listů a jejich ukládání v Národním archívu České republiky.

V návaznosti na uzavření smlouvy mezi Zemským registrem erbů České republiky a Národním archívem Praha (dříve SÚA Praha) jsou průběžně počátkem každého kalendářního roku ukládány vydané erbovní listy žadatelů.

Erbovní listy za rok 2016 byly dne 14.února 2017 uloženy v Národním archívu v Praze.

Pro žadatele registrace erbu v Zemském registru erbů ČR:
1/
Termín vyřízení žádosti registrace erbu je stanoven nejdéle na 3 měsíce a naší snahou je co nejvíce jej zkrátit. Důvodem stanovení této doby je soulad s jednáním Zemské heraldické komise. Žádáme proto zájemce o registraci erbu, aby své žádosti předkládali s předstihem. O vyřízení žádosti bude žadatel vyrozuměn.
2/
Správní poplatky pro vydání erbovního listu jsou stanoveny takto:
500,- Kč vydání erbovního listu v deskách (vč. 2 ks kopie do archivu)
100,- Kč poštovné
50,- zápis do elektronické podoby dat (vč.uložení do NA (SÚA) Praha)

Číslo účtu: 255382231/0300
IBAN: 83/0300 0000000255382231Antonín Urbánek, předseda ZRE ČR
Aktualizováno 02. 07. 2018


 

Návrat na začátek stránky

 

Copyright © 2001-2018 ZSRU