Obsah:

Plán činnosti ZSRU na rok 2004

Noví členové od června 2003

Jubilanti v roce 2003

Z rodových krajů

Rodový kraj Benešov

Rodový kraj Brno

Rodový kraj Chrudim

Rodový kraj Liberec

Rodový kraj Olomouc

Rodový kraj Plzeň

Rodový kraj Praha

 

Plán činnosti ZSRU na rok 2004

Leden        Rozesílání složenek

Únor           7. února zasedání ZSR v Praze na Břežance a uzávěrka příspěvků pro Stavovské listy č. 1/04

25. února rozesílání Stavovských listů č. 1/04

Březen       27. a 28. března Celostátní setkání členů ZSRU ve Vysokém Mýtě

Duben        3. dubna zasedání ZSR v Olomouci a uzávěrka příspěvků pro Stavovské listy č. 2/04

19. dubna rozesílání Stavovských listů č. 2/04

Červen       5. června Zemský sněm ZSRU v Olomouci

Září             11. září zasedání ZSR v Praze na Břežance a uzávěrka příspěvků pro Stavovské listy č. 3/04

Říjen           4. října rozesílání Stavovských listů č. 3/04

Prosinec    4. prosince zasedání ZSR v Praze na Břežance a uzávěrka příspěvků pro Stavovské listy č. 4/04

20. prosince rozesílání Stavovských listů č. 4/04

^Zpět na začátek stránky^

Noví členové od června 2003

Členské č.    Jméno                                            Rodový kraj

361                 Václav HÁČEK                              Plzeň

362                 Marie ŠTICHOVÁ                          Plzeň

363                 Mgr. Jan DVOŘÁK                        Benešov

364                 Dana NEJEDLOVA                      Liberec

365                 Karel HODER                                Brno

366                 Ing. Jiří SMRŽ                                 Plzeň

367                 PhDr. Hana GERZANICOVÁ       Plzeň

368                 Ing. Věra TRÁVNÍČKOVÁ            Chrudim

369                 Radomír OLŠÁK                           Praha

370                 Milan KOMM                                  Chrudim

^Zpět na začátek stránky^

Jubilanti v roce 2003

V roce 2003 oslavili svá významná životní jubilea tito členové ZSRU:

50

pí. Věra TRÁ VNÍČKOVÁ , p. František VAŇÁSEK , p. Josef ŠÍMA,

pí. Eva BERGEROVÁ , p. Miloš HORÁK a pí. Dagmar DUŠKOVÁ

60

p. Rudolf FULÍN , p. Vratislav NOVÁK, p. Petr Karel DOLEJŠÍ,

pí. Milada REMTOV Á a p. Miroslav Miloš František ROHEL

70

pí. Milada LEBEDOVÁ, p. Rudolf KREJČÍ, p. Josef HODYC ,

p. Jiří VĚTROVEC a p. František SKŘlVÁNEK

75

pí. Helena VAJGANTOVÁ

80

p. Lumír Bedřich SVOBODA a pí. Marie ŠTICHOV Á

90

pí. Vlasta VOTAVOVÁ

 

^Zpět na začátek stránky^

Z rodových krajů

 

Rodový kraj Praha

Na schůzkách členů RK Praha v druhé polovině roku 2003, se stále více zvýrazňoval požadavek na změnu obsahu uskutečňovaných schůzek.

Nejožehavější požadavky:

  1. Nutnost změnit prostředí konání schůzek. Salonek restaurace "Na pasece" evokuje spíše představu hospodského posezení, než schůzku členů rodového kraje.
  2. Obsah schůzek se značnou měrou odklonil od cíle ZSRU - prohlubovat rodové tradice

První z uvedených problémů se nám podařilo vyřešit zásluhou pomoci místostarostky městské části Praha 4, paní Heleny Tark6. Schůzky se budou v roce 2004  uskutečňovat v prostorách radnice městské části Prahy 4, Táborská 350. .

Druhý z uvedených problémů se pokusíme změnit návrhem plánu činnosti na rok 2004 . Jedná se opravdu o návrh, u kterého předpokládáme jeho úpravu podle požadavků členů rodového kraje.

 

21.1edna 2004           Praha 4

Projednání připomínek k plánu. Zabezpečení rozeslání opravy členům RK.

Hejtman

25.února 2004             Praha 4

Obsluha PC a možnosti připojení k Internetu s cílem seznámit se s informacemi a jejich použitím při vyhledávání předků na webových stránkách genealogy. com

p. Berger

14.dubna 2004            Praha 4

Sběr informací k rozšíření znalostí o svých předcích a možnosti jejich prezentace pro poučení jiných.

p. Kemr

16.června 2004           Brandýs nad Labem - Zámek

Prohlídka zámku spojená s výkladem o jeho historii, který připravil odbor kultuIy obce Brandýs nad Labem

18.září 2004                Prohlídka pamětihodností obce a jejich vztahu k osobě sv.Václava. Ve spolupráci s občanským sdružením pro Starou Boleslav.

p. Berger

Ing. Eva Bergerová

Hejtmanka RK Praha

^Zpět na začátek stránky^

Rodový kraj Brno

Plán činnosti RK Brno 2004:

Rodový kraj Brno má naplánovaná tři setkání v roce 2004.

První jarní setkání se bude konat v dubnu v Brně Žabovřeskách v hotelu Kozák. Hlavní přednášku nám přislíbil pan hrabě PhDr. Ludvík Belcredi. Jeho rod má sídlo v Jimramově a v Líšní u Brna. Civilním povoláním je archeolog při Moravském zemském muzeu. Měl by nás seznámit s historií svého slavného rodu a s výsledky archeologického výzkumu na svém hradu.

Druhé setkání našeho RK se uskuteční v červnu na XV.sněmu ZSRU v Olomouci.

Třetí setkání bude tradičně na podzim. Termín schůzky bude včas uveřejněn.

Jiří Václav Procházka EqM z Radlic

Hejtman RK Brno

^Zpět na začátek stránky^

Rodový kraj Liberec

Ohlédnutí za rokem 2003

Náš kraj má sice 17 členů, ale většina z nich se nezúčastňuje žádných akcí a tudíž se s nimi ani neznáme. Činnosti v našem kraji se zúčastňuje 5 - 8 členů a další dle svých možností. V roce 2002 se nám podařilo zavést pravidelný rytmus do práce v našem RK a ten pokračoval i v roce 2003. Rok jsme zahájili v březnu u p. Rýdla v krbové místnosti, kde jsme probrali přípravu na celostátní setkání na Hamru na Jezeře, Sněm v Brně a zájezd na Svatou Horu v Příbrami.

Setkání na Svaté Hoře bylo velice pěkné a počasí bylo vynikající. Fotografie bylo

možno vidět na nástěnce RK na Sněmu v Brně.

V létě před táborem dětí z dětských domovů pořádaném Řádem sv.Václava na

Zátiší jsme pomohli postavit indiánské stany a křeslo a pomohli jsme s úklidem.

Zúčastnili jsme se Sněmu v Brně, kde jsme měli malou výtku na prostory Sněmu - byly malé.

Na podzim jsme pořádali Celostátní setkání členů ZSRU, které se také vydařilo. V pátek bylo večer u táboráku opékáni buřtů a po té obložené mísy. V sobotu byla prohlídka muzea Karoliny Světlé a podzemní komendy v Českém Dubu. Odpoledne proběhla plánovaná rada ZSRU. Večer byly vepřové hody pořádané p.Rýdlem z Čápovky s občerstvením, které věnoval p. Rýdlo.

Dále jsme byli u našeho člena p. Větrovce ve Vrchlabí u příležitosti jeho sedmdesátin a předali jsme mu skleničky s erbem Unie a čestný diplom udělený na Sněmu v Bmě.

V listopadu jsme oslavili závěr roku v Chrásné v rekreačním středisku u p.Rumla v restauraci u krbu a při hudbě. Zde jsme probrali nedostatky a plán práce na rok 2004.

Plán činnosti RK Liberec na rok 2004:

1.      Schůzka členů RK Liberec na zahájení roku. ( Vybrání příspěvků pro RK Liberec, příprava na akci" Jeden hrad ročně ", p. Nejedlo přednáška z oboru faleristiky ). Termín březen a místo bude upřesněno pozvánkou.

2.      Výlet členů ZSRU na zámek - hrad Lemberk. Termín 15.května, . případně bude upřesněno pozvánkou.

3.      Setkání členů RK Liberec na akci ve Vysokém Mýtě u p. Andrleho, prohlídka firmy Karosa,.Likérka, firmy pí. Bobošíkové, o půlnoci bazén. Termín 27. a 28. března 2004

4.      Účast na Zemském sněmu ZSRU v Olomouci. Termín 5.června 2004. 5.

5.      Případná vložená akce dle dohody, brigáda - výpomoc pří přípravě tábora pro děti z dětských domovů pořádaném Řádem sv.Václava v Zátiší v Hamru na Jezeře. Termín červen - bude upřesněno

6.      Schůzka na konci roku 2004, naplánování akcí na rok 2005, popovídání o problémech v kraji, seznámení členů s děním v RK Liberec a novinky ze zasedání ZSR.

Josef Fonnánek z Tučap

Hejtman RK Liberec

^Zpět na začátek stránky^

Rodový kraj Plzeň

Informace o činnosti ZSRU-Rodového kraje Plzeň za 2. pololetí 2003

V tomto období se sešli naši členové každý měsíc, vyjma schůzky v červnu, kdy proběhl sněm ZSRU. Účast na těchto jednáních byla poměrně dobrá, kromě členů p. Folkmanna a Hajného, kteří se schůzek pravidelně nezúčastňují.

Programově a obsahově se nám podařilo zabezpečit náplň všech schůzek natolik, aby byly zajímavé, rozšířily znalosti a celkový přehled členské základny o genealogii, heraldice, zařadili jsme do obsahu přehled pomocných věd historických. Řada probíraných témat byla zaslána ke zveřejnění na našich webových stránkách. Vzhledem k rozšíření členské základny o další členy ( dále se vyřešilo zařazení p. Jakešové z Rodového kraje Brno k nám a máme připravenou k přijetí další členku apod.) jsme se také zamýšleli nad dalším kvalitativním rozvojem Rodového kraje Plzeň. O vlastní náplni jednotlivých schůzek mají možnost se všichni členové ZSRU informovat v našem Informačním zpravodaji za r. 2003, který bude na nejbližším jednání ZSR předán krajským hejtmanům.

Jménem svým a členů Rodového kraje Plzeň bych chtěl všem členům Zemské stavovské rodové unie popřát do r. 2004 pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a splněných přání.

Plán činnosti Rodového kraje Plzeň na r. 2004

1. Schůzová a spolková činnost, členská základna:

· schůzky členů rodového kraje: každé první pondělí od 18.00 hod. v následujících měsících: leden, únor, březen, duben, květen, září, říjen, prosinec 2004. Listopad jako náhradní měsíc schůzky. Obsahový program zabezpečí členové takto:

leden          Phdr. Gerzanicová               náhradník p. Háček

únor            p. Háček                                náhradník p. Rauer

březen       p. Rauer                                 náhradnice p. Jakešová

duben        p. Jakešová                          náhradník Ing. Karafiát

květen        Ing. Karafiát                           náhradník p. Karbus

září             p. Karbus                               náhradnice p. Kristlová

říjen            p. Krist10vá                           náhradník p. Lang

prosinec    p. Lang                                  náhradník p. Urbánek

apod          Pokračování v následujícím roce 2005 podle abecedního pořadí.

Místo pro jednání:

1.varianta místa konání na l.pololetí 2004: restaurace Merlin, Špálova ul. 17, Plzeň-Košutka

2.varianta místa konání: odpovědná osoba za program zabezpečí místo pro jednání podle vlastního uvážení, které oznámí ostatním kolegům s dostatečným časovým předstihem.

Důvod těchto 2 variant: viz zápis ze schůzky RKP 3.11.2003.

Obsahové zaměření schůzek -viz bod 2/ a 3/ plánu.

·        účast na jednání Zemské stavovské rady: termín: únor, květen, září, prosinec (Praha) - p. Urbánek a Mgr. Voříšek

·        účast na XV. Zemském sněmu v Olomouci: termín: červen 2004 (bližší bude upřesněn) - všichni členové

·        průběžná kontrola hospodaření - p. Hauer

2. Práce s tradicemi a rody (genealogie) a pomocných věd historických:

Povinností každého člena bude připravit schůzku členů RKP (hlavní náplň) podle rozpisu a vlastního uvážení, obsahově se zaměřením: genealogie, heraldika, pomocné vědy historické, historie apod. Program si každý člen stanoví sám podle vlastního uvážení - viz bod 1/.

Další možnosti programu: informace o aktuálních problémech, které mohou zajímat členy - zákony a legislativa, činnost archivů, problematika bádáni a získávání informací, návrhy nových erbů apod. v duchu Stanov a Organizačního řádu ZSRU.

·        založit registr erbů členů RKP - Mgr. Voříšek

·        přehled heraldiky od 19. století do současnosti - Mgr. Voříšek

3. Kulturní, společenské akce a pracovní aktivity v průběhu roku:

·        uskutečnit přátelské posezení členů RKP ( Phdr. Gerzanicová, p. Kristlová apod.)

·        podíl na organizaci národopisných akcí zpč. regionu - Masopust v Plzni Radčicích

·        společná účast na 2 přednáškách ( výstavách) uskutečněných v Plzni

·        návštěva Středoevropského muzea heraldiky v Hluboši u Příbrami - Mgr. Voříšek

·        navázáni kontaktů s regionálním archivem v Blovicích - p. Háček

·        zhotovení propagačního materiálu ZSRU-RKP k informování veřejnosti o cílech, činnosti a záměrech ZSRU-RKP

·        zabezpečit vánoční a novoroční přání na r. 2005 -p. Urbánek a Mgr.  Voříšek

·        průběžné doplňování webových stránek ZSRU-RKP - 2x ročně - p. Urbánek

·        vydání ročenky ZSRU-RKP : prosinec 2004 -po Urbánek

·        podílet se na vydání 1-2 článků v regionálním tisku

·        průběžně o naší činnosti informovat Stavovské listy - 2 x ročně

Závěr:

Jedná se o hlavní úkoly, jejichž splněni se jeví jako reálné z pohledu prosince 2003 a složeni členské základny. Další činnost bude průběžně doplněna o úkoly, vyplývající z plánu Zemské stavovské rady a ze závěrů přijatých XV. sněmem ZSRU.

Antonín Urbánek ze Zděchova

Hejtman RK Plzeň

^Zpět na začátek stránky^

Rodový kraj Benešov

Plán činnosti na rok 2004

Leden        Společná účast na novoročním koncertu

Únor           9. setkání Rodového kraje Benešov ve Voticích

Duben        Páleni čarodějnic

Květen       Koncert v kostele sv.Filipa Jakuba na Chvojně Setkání rodu Potůčků

Červen       Účast na XV.Zemském sněmu ZSRU v Olomouci Koncert v kostele sv.Filipa a Jakuba na Chvojně

Září             Koncert v kostele sv.Filipa a Jakuba na Chvojně

Setkání rodu Fu1ínů

Společná návštěva koncertů a bohoslužeb v zámku Konopiště. Dále celoroční pokračování v údržbě a opravě kostela sv.Filipa a Jakuba na Chvojně včetně jeho okolí. Návštěva všech akcí ostatních rodových krajů, které budou včas oznámeny a na které budeme pozváni.

Václav Josef Potůček z Mezihoří

Hejtman RK Benešov

^Zpět na začátek stránky^

Rodový kraj Chrudim

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2004

Leden        Vyhlášení XI. ročníku literární soutěže o Cenu J. L. Zieglera pro studenty SŠ.

                   Zajistí: Mgr. Ivan Slejška.

Únor           Návštěva koncertu Komorního orchestru Pardubice.

                   Zajistí: Mgr. Anna Reinišová

Březen       Návštěva operního představení ve Státní opeře Praha.

                   Zajistí: Jiřina Přívratská a Richard Haan.

                   27. - 28.3. III. Celostátní setkání ZSRU ve Vysokém Mýtě

                   Zajistí: Dr. Augustin Andrle

Duben        Náhradní termín Celostátního setkání 24. - 25. 4.

                   Pořádání VI. ročníku plaveckých závodů poslanců a senátoru Parlamentu ČR a Běhu s premiérem ČR Úterý 27.4.2004

Květen       Zájezd do Chorvatska společně s plavci reprezentačního družstva junioru ČR

Červen       ,,Dny chleba" 5. - 6. celostátní akce cechu pekařů.

                   Zajistí: Bohumír Štanglica

Červenec  Účast na akci Loutková Chrudim. Termín 3.- 4.7.

                   Zajistí: Mgr. Ivan Slejška

Září             Orlický maratón v dálkovém plavání o cenu předsedy PS ČR

                   Zajistí Dr. Andrle

Říjen           XI. ročník Velké ceny Vysokého Mýta v plavání.

                   Týdenní zájezd k moři s juniorskou reprezentací do Albánie.

                   Zajistí Dr. Andrle

Listopad Návštěva koncertu Komorního orchestru Pardubice.

                   Zajistí: Mgr. Anna Reinišová

Prosinec    V pondělí 27.12.2004 v 16.00 hod. - setkání členů RK Chrudim v hotelu Bohemia v Chrudimi.

Dr. Augustin Andrle

Hejtman RK Chrudim

^Zpět na začátek stránky^

Rodový kraj Olomouc

Rodový kraj je zatížen nedobrou personální situaci, která je dílem břemene minulosti, kdy teoretický seznam členů nekoreloval se skutečností a dílem shodou náhod a nepříznivých faktů jako např. přestěhování člena, ukončení studia či narození dítěte.

Poslední uvedená událost však bývá většinou radostná. i když omezí aktivity rodičů ve vztahu k RK - Hejtman RK spolu se svojí ženou blahopřáli manželům Mil1erovým k narození dnes již 4-měsíčního syna a vyjádřili naději, že se znovu brzy zapojí do života RK. Ten je dnes určován především přípravami XV. Zemského sněmu v Olomouci, které leží na bedrech dvou lidí. Nicméně - za datum navrhujeme 5.-6.6.2004 s tím, že podrobný scénář bude vypracován ve spolupráci se ZSR a bude včas distribuován mezi členy ZSRU. Hejtman projednal s rektorkou UP Olomouc prof. MUDr. Mačákovou CSc. participaci univerzity na organizaci sněmu, která by se měla projevit spoluprací s Konferenčním servisem UP a Uměleckým centrem UP. Za místo konání byl vybrán Konvikt a v něm prostory kaple - vše je možno shlédnout na www.upol.cz program uměleckého centra.

S výše uvedenými partnery bude nadále v kontaktu především pí. Miroslava Koštová a to např. ihned po prosincovém zasedání ZSRU, kdy je bude informovat o některých organizačně-technických otázkách, projednaných 6.12.2003. .

Hejtman RK jednal 14.10.2003 spolu s předsedou genealogicko-heraldické sekce VM panem L. Talandou a biskupem J. Hrdličkou a dohodl prohlídku arcibiskupského paláce a Dómu sv.Václava v rámci sněmu. Pan biskup též přislíbil informovat o aktivitách RK olomouckého arcibiskupa pana. Graubnera.

Snaha uvést do povědomí kraje existenci RK. prostřednictvím krajového kulturního zpravodaje narazila na finanční poplatky - proto byla zatím tato causa přesunuta do období, kdy bude finančně realizovatelná.

7.9.      Společná schůze s genealogicko-heraldickou sekcí Vlastivědného muzea Olomouc

2.11.   Návštěva kostela sv.Mořice s prohlídkou varhan a instruktáží prof. Schindlera

MUDr. Oto Košta

Hejtman RK Olomouc

^Zpět na začátek stránky^

 


Stránka aktualizována: 15. ledna 2004