Základní pojmy heraldiky a genealogie

V pomocných vědách historických - a to heraldice a genealogii - se setkáváme s pojmy, jejichž význam je v řadě případů zaměňován, směšován, případně komolen.

Jde o tyto základní pojmy:

Heraldika

Genealogie

Znak             

Erb               

Rozrod         

Příbuzenství

Vývod          

Rodokmen   

Znak je pojem všeobecný, můžeme jej použít jako synonyma k pojmu erb (hovoříme o státním znaku, znaku společnosti, erbovním znaku). Je trvalým znamením na štítě, které určuje fyzickou nebo právnickou osobu na základě vžitého nebo uděleného práva. Pojem znak se váže ke znakům nedědičným nebo ke znakům států, měst a cechů, tedy ke znakům, které mají obecnou platnost a nevztahují se na konkrétní osoby.

Alianční znak ( něm. Allianz-Wappen, angl. arms of alliance - tj. sdružený znak - užití dvou štítů nebo vkomponování dvou štítů do jednoho) - není doménou šlechtické heraldiky, prosadil se zejména ve státní, dynastické a církevní heraldice, kde se kombinují znaky instituce, úřadu, města, řádu se znakem rodovým nebo osobním.

Erb (lat. arma, armorum insignia, franc. armes, armories, něm. Wappen, Waffen, angl. arms, coat-of-arms, polsky herb, rus. gerb) je trvalé znamení na štítě, vytvořené podle ustálených heraldických pravidel, které určují fyzickou osobu na základě vžitého nebo uděleného práva. České slovo erb je původu německého (Erbe) a ve staročeštině znamená zděděný statek, dědice, ale také předek. Již samo slovo tedy označuje princip dědičnosti erbu. Erb představuje vymezenou skupinu znaků, splňujících určité podmínky, především dědičný charakter a znakové složky.

Typický šlechtický erb, obsahující základní znakové složky (nazýváme je úplným) se skládá ze: štítu, přilbice (helmu), přikryvadel (fafrnochů, pokrývek, krydel), točenice nebo korunky a klenotu. Pokud obsahuje jen štít, jedná se o erb neúplný. Erb úplný (symbolizuje rytíře připraveného k boji) může být dále doplněn tzv. honosnými kusy, které ukazují na vyjímečnost či privilegovanost svého nositele. Mezi tyto honosné kusy patří: řádové dekorace, hodnostní odznaky, hodnostní koruny, štítonoši, prapory, hesla, pláště apod.

 

Stisknutím tlačítka se vrátíme na začátek stránky

Rozrod podává přehled o genealogických vazbách všech členů rodu, počínaje zakladatelem rodu a rozčleněném do jednotlivých větví rodu. Je většinou zpracován na velké ploše (papíru), osobní údaje se omezují na stručné vyjádření rozsahu života, na uvedení manželek každého předka formou křestních jmen, rokem svatby, příp. číselným označením rodovým znakem.Rozrod zaznamenává všechny potomky pocházející z jednoho společného páru - zakladatele rodu. Jsou v něm uvedeni všichni muži a ženy, kteří mají pokrevní vztah k zakladateli rodu.

Rozrod je vždy sestavou descendentní, tj. popis se ubírá směrem k následným, budoucím událostem, tj. potomkům.

 

Příbuzenství je vztah mezi dvěma osobami a to buď v přímé řadě ( v přímé linii), kdy jedna osoba přechází od druhé ( předkové tj. pokolení vzestupné - potomci tj. pokolení sestupné...děti, rodiče, prarodiče...), nebo v pobočné řadě ( v příčné linii) kdy dvě osoby pocházejí od společného předka (sourozenci, strýcové, tety se svými synovci, neteřemi, bratranci a sestřenicemi).

 

Stisknutím tlačítka se vrátíme na začátek stránky

Vývod je druhem genealogického grafu, v němž jsou zachyceny předci po přeslici i po meči, kteří se v minulosti podíleli na zplození osoby, pro níž se tento vývod zpracovává. Je možné v něm zachytit genetické vlastnosti některých členů rodu (zdravotní, osobní apod.), sociální vývoj rodiny, vývoj profesionality v rodě (řemesla, zaměstnání), aj.

Vývod má charakter ascendentní, tj. postupuje do minulosti. Vyhledává všechny rodičovské páry. (Pozn. : manželství v tomto případě není podmínkou).

 

Rodokmen Zatímco u rozrodu a vývodu převažuje obsahová stránka a přehledné uspořádání údajů, u rodokmenu klademe důraz na výtvarné provedení při zachování historické pravdy. Bývá nazýván stromem života, znázorňující hlavní kmen a jednotlivé větve. Mívá charakter descendentní a zdůrazňuje pouze mužské členy rodu v celém jeho rozsahu. Bývá vypracován jako rozrod jedné větve rodu kmenu, ze kterého vyrůstají jednotlivé větve, tj. pokolení. Hodnota rodokmenu je především v jeho grafickém provedení a zpracování. U jednotlivých členů bývá uvedena délka života. K rodokmenu přikládáme osobní listy rodin a stručné životopisy jednotlivců.

 

Stisknutím tlačítka se vrátíme na začátek stránky

Autor: pan Antonín Urbánek

Připomínky a návrhy na doplnění zasílejte autorovi na adresu plzen@zsru.cz

Copyright © 2001-2007 ZSRU