Základní informace o nás Aktuální informace Informace Heraldicko genealogické komory Informace z rodových krajů Stavovské listy Informace o autorské tvorbě členů ZSRU
Navigační informace
      Nepřihlášený uživatel
Zemská stavovská rodová unie
  ZSRU
Rodový kraj se představuje
Informace z rodového kraje
Kontakty na rodový kraj
Základní informace o členech rodového kraje
Z historie rodového kraje
 

Rodový kraj
OPAVA

Štít erbu rodového kraje Opava

Aktuální informace:


Rodový kraj Opava zve členy ZSRU na
XX.X. sněm Zemské stavovské rodové unie.
2. až 3. června 2018
--------------------------------------------------------------

Místo konání: Červený zámek, Rytířský sál;
Adresa: Městečko 1
747 41 Hradec nad Moravicí
GPS: N 49.865378, E. 17.874740

Program - sobota 2. června 2018
10:30
- Presentace účastníků sněmu;
- ubytování, oběd (individuálně).

13:00
- Slavnostní zahájení XXIX. sněmu;
- úvodní ceremoniál, přivítáni členů a hostů;
- vystoupení Zemského starosty;
- příspěvky hostů;
- složení slibu nových členů;
- udělení cen a vyznamenání;
- udělení Erbovních certifikátů.

14:30
- Přestávka, malé občerstvení.

15:00
- Pracovní část sněmu;
- volba mandátové, návrhové a volební komise;
- vystoupení Zemského místostarosty;
- zprávy hejtmanů rodových krajů;
- zpráva o hospodaření, revizní zpráva;
- zpráva předsedy ZRE ČR;
- diskuse;
- hlasování o návrhu usnesení;
- ukončení sněmu.

17:00
- Prohlídka zámku s průvodcem.

19:00
- Společenský večer s pohoštěním. Předpokládaný příspěvek účastníků 250,- Kč.

Program - neděle 3. června 2018
8:00
- Snídaně;
- setkání na parkovišti hotelu Sonáta.

9:00
- Odjezd do Ostravy;
- prohlídka areálu Landek, popř. důl Michal.


Kalendářní část plánu činnosti RK Opava na rok 2018:

13. ledna

V 10:00 hodin.

Pořádá: Opava.
Účast: jen členové pořádajícího RK..
1. Setkání členů RK Opava v Opavě v Matiční ulici v prostorách Matice Slezské.
Program:
postup v přípravě ZS
návrh pozvánky na ZS
delimitace některých členů RK Opava do RK Ostrava
Ukončení ve 12:30

10. února

V 11:00 hodin.

Pořádá: Zemská stavovská rada.
Účast: členové Zemské stavovské rady..
Místo:
Praha,
restaurace „A plus“,
Na Florenci 1413/33,
Praha 1

Navrhované body k projednávání:
1) Stav přípravy 29. sněmu.
2) Stav činností v RK.
3) Stav plnění úkolů k vyhlášení RK Ostrava (vlajka RK atd.).

24. února

V 10:00 hodin.

Pořádá: Opava.
Účast: jen členové pořádajícího RK..
Setkání členů rodového kraje.
Místo: Hradec nad Moravicí;
Garant setkání: pan Daniel Šupík

07. dubna

V 11:00 hodin.

Pořádá: Opava.
Účast: jen členové pořádajícího RK..
Setkání členů rodového kraje v Bruntále.
Program:
Seznámení s místem setkání a historií zámku pod správou OT
Volba hejtmana RK Opava, Byla navržena Ing. Pelánová Lenka
Příprava XXIX. ZS ZSRU
Diskuze o činnosti RK Opava po XXIX. ZS
Konzultace z oblasti genealogie

11. května

V 13:00 hodin.

Pořádá: Opava.
Účast: jen členové pořádajícího RK..
Místo: Hradce nad Moravicí – červený zámek
Akce: 4. zasedání RK Opava v roce 2018

Návrh programu:
1. Zahájení zasedání
2. Informace vedoucích skupin o závěrečných pracech na zabezpečení XXIX. ZS ZSRU
3. Projev pana Zdenka Kollarze Hartelmüllera na XXIX. ZS
4. Informace o genealogickém bádání členů RK
5. Ocenění členu RK Opava
6. Plán práce na 2. pololetí 2018
7. Různé
8. Ukončení zasedání ( nejpozději v 15:00).

12. května

V 11:00 hodin.

Pořádá: Zemská stavovská rada.
Účast: členové Zemské stavovské rady..
Místo:
Hradec nad Moravicí.

Navrhované body k projednání:
1) Příprava 29. sněmu.

02. června

V 10:00 hodin.

Pořádá: Zemská stavovská rada.
Účast: členové Zemské stavovské rady..
Místo:
Hradec nad Moravicí.

Navrhované body k projednání:
1) Poslední kontrola přípravenosti 29. sněmu.

02. června

V 13:00 hodin.

Pořádá: Opava.
Účast: jen účastníci sněmu ZSRU..
Čas:
Upřesněn pozvánkou k účasti.

Místo:
Hradec nad Moravicí - červený zámek

Průběh XXIX. sněmu:
Upřesněn pozvánkou k účasti.

15. září

V 11:00 hodin.

Pořádá: Zemská stavovská rada.
Účast: členové Zemské stavovské rady..
Místo:
Praha (bude upřesněno).

Návrh bodů k projednávání:
Budou doplněny dle potřeby.

01. prosince

V 11:00 hodin.

Pořádá: Zemská stavovská rada.
Účast: členové Zemské stavovské rady..
Místo:
Praha (bude upřesněno).

Návrh bodů k projednávání:
Budou doplněny dle potřeby.

Textová část ročního plánu

V roce 2017 a 2018 se soustředíme na:
1) zabezpečení XXIX. sněmu, který pořádáme;
2) propagaci rodového kraje v rámci ZSRU a celého regionu Slezska;
3) práci s novými členy.

Ing. František Štourač CSc. krajský hejtman

 

Copyright © 2001-2018 ZSRU